Αποστολή μας είναι η διαρκής επιμόρφωση ενηλίκων ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής κατάστασης.

Το Aegean Omiros Studies προσφέρει μια σειρά από  πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης, καθώς και μια σειρά από ταχύρρυθμα σεμινάρια σε γνωστικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Απευθύνονται σε ανθρώπους που αναζητούν διαρκή επιμόρφωση, επαγγελματική ανέλιξη και προσωπική εξέλιξη.

Το Aegean Omiros Studies ανήκει σε έναν δυναμικό εκπαιδευτικό Όμιλο με μακρά παράδοση που εξελίσσεται και προσαρμόζεται με επιτυχία στην επικρατούσα κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, τις νέες τεχνολογικές συνθήκες και τη σύγχρονη έρευνα.