Πιστοποιημένες σπουδές υψηλών προδιαγραφών

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-2 Aegean (Aegean Lifelong Learning Center) προσφέρει μια σειρά από πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης, καθώς και μια σειρά από ταχύρρυθμα σεμινάρια Δια Βίου Μάθησης σε γνωστικά αντικείμενα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Αποστολή του ΚΔΒΜ-2 Aegean είναι η διαρκής επιμόρφωση ενηλίκων ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής κατάστασης.

Τα προγράμματα δια βίου μάθησης απευθύνονται σε ανθρώπους που επιδιώκουν αναβάθμιση του βιογραφικού τους, επαγγελματική ανέλιξη και προσωπική εξέλιξη.

Τα προγράμματα του ΚΔΒΜ-2 Aegean είναι πιστοποιημένα από διεθνείς φορείς πιστοποίησης όπως η Pearson  και το IAPC&M, και βρίσκεται στον κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ (ΚΔΒΜ Αρ. Αδ 2000001).

Το Aegean Lifelong Learning Center ανήκει σε έναν δυναμικό εκπαιδευτικό Όμιλο με μακρά παράδοση που εξελίσσεται και προσαρμόζεται με επιτυχία στην επικρατούσα κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, τις νέες τεχνολογικές συνθήκες και τη σύγχρονη έρευνα.

Επικοινώνησε μαζί μας και μάθε περισσότερα!