Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει στην Ελλάδα ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου στην Ειδική Αγωγή σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Pre Primary Education with Special Needs.

CCCU Aegean College

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως το επιστημονικό και εφαρμοσμένο κομμάτι της Παιδαγωγικής με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, συνδέοντας την ακαδημαϊκή εκπαίδευση με την πρακτική άσκηση.

Στόχος του προγράμματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες στην Ειδική Αγωγή σε όλους τους τομείς της φροντίδας, της εκπαίδευσης και της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας με ειδικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα BSc (Hons) Pre Primary Education with Special Needs πραγματοποιείται στο υπερσύγχρονο παιδαγωγικό εργαστήριο του Aegean College, καθώς και σε συνεργαζόμενους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Οι σπουδές Ειδικής Αγωγής στο Aegean College διακρίνονται διότι:

 • Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου φιλοξενείται ένα υπερσύγχρονο  εργαστήριο Παιδαγωγικών σχεδιασμένο με  γνώμονα τα πλέον πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Παιδαγωγικής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης επαγγελματικών συνθηκών.
 • Το Aegean College συνάπτει αποκλειστικές συνεργασίες με τους κορυφαίους επαγγελματίες και επιστήμονες του χώρου της Ειδικής Αγωγής.
 • Οι φοιτητές Ειδικής Αγωγής πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε ένα πολύ ευρύ δίκτυο νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών και κέντρων φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου της Ειδικής Αγωγής.
 • Οι φοιτητές Ειδικής Αγωγής συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης.
 • Το Aegean College φιλοξενεί εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου της Ειδικής Αγωγής όπως το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής και Ειδικών Θεραπειών.

Τα μαθήματα που προπτυχιακού προγράμματος στις Ειδικές Ανάγκες καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων θεωριών στην Ειδική Αγωγή και είναι προσαρμοσμένα στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πεδίο.

 • Ακαδημαϊκή γραφή και αγγλική ορολογία (Academic Writing Skills and English terminology).
 • Εισαγωγή στην προσχολική εκπαίδευση (Introduction to Pre-Primary Education).
 • Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη (Social and Emotional Development).
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Ψυχο-παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης (Developmental Psychology and Psycho-Educational Learning Theories).
 • Εισαγωγή στις Ειδικές Ανάγκες και στις πρακτικές ένταξης (Introduction to Special Needs and Inclusive Practices).
 • Εισαγωγή στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση (Introduction to Multi-cultural Education).
 • Εισαγωγή στη Μουσικοκινητική Εκπαίδευση (Introduction to Music-Kinetic Education).
 • Φυσική και Αισθητηριακή Ανάπτυξη (Physical & Sensory Development).

 • Υποστηρίζοντας το λόγο και την ανάπτυξη της Γλώσσας (Supporting Speech and Language Development).
 • Κοινωνική Ψυχολογία και Παιδαγωγική: Τα παιδιά ως κοινωνικά όντα και δυναμικές ομάδες  (Social Psychology and Pedagogy: children as social beings and group dynamics).
 • Γραμματισμός και εκπαιδευτικές πρακτικές στην Προσχολική Εκπαίδευση (Literacy and educational practices in Pre-Primary education).
 • Εκπαίδευση στο Δράμα, στο Κουκλοθέατρο, στο Θεατρικό έργο και Μάθηση στην Προσχολική εκπαίδευση (Drama Education, Puppetry, Play and Learning in Pre-Primary Education).
 • Διαφορετικότητα, Πρακτικές Ένταξης και Πρώιμη Παρέμβαση στις Αναπτυξιακές Διαταραχές (Diversity, Inclusive Practices and Early Intervention in Developmental Disorders).
 • Μέθοδος Σχεδίου εργασίας, Προγράμματα και διαθεματικά προγράμματα στην Προσχολική Εκπαίδευση (Project method, Curriculum and Interdisciplinary Curricula in Pre-Primary Education).
 • Tέχνες στην Προσχολική Εκπαίδευση (Arts in Pre-Primary Education).
 • Πρακτική Ι στην Προσχολική Εκπαίδευση (Placement I in Pre-Primary Education).

 • Διδακτική της Παιδαγωγικής στην Προσχολική Εκπαίδευση, στις Πληροφορίες και στις Τεχνολογίες επικοινωνίας (Teaching Pedagogy in Pre-Primary Education and Information and Communication Technologies).
 • Μαθησιακές Δυσκολίες: Έλεγχος και Αξιολόγηση (Learning Difficulties: Screening and Assessment).
 • Ειδικές Παροχές για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Specialized Provision for Children with Special Educational Needs).
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Προσχολική Εκπαίδευση (Research Methodologies in Pre- Primary Education).
 • Μαθησιακές Δυσκολίες: Εκπαιδευτικές Στρατηγικές Παρέμβασης (Learning Difficulties: Educational Intervention Strategies).
 • Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού (Educational Approaches for Autism Spectrum Disorders).
 • Διεθνείς Προσεγγίσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση με Ειδικές Ανάγκες, Πρώιμη Παρέμβαση και Πρακτικές Ένταξης (International Perspectives in Pre-Primary Education with Special Needs, Early Intervention and Inclusive Practices).
 • Πρακτική ΙΙ στην Προσχολική Εκπαίδευση (Placement II in Pre- Primary Education).

 • Ηγεσία στο Προσχολικό Περιβάλλον (Leadership in Pre- Primary Education Settings).
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση (Counselling Psychology in Education).
 • Νοητικές και Μαθησιακές Δυσκολίες (Intellectual and Learning Difficulties)
 • Σχολική Ψυχολογία (School Psychology).
 • Πρακτική ΙΙΙ στην Προσχολική Εκπαίδευση (Placement III in Pre- Primary Education).
 • Πτυχιακή Εργασία (Dissertation).

Κατερίνα Αφαντενού

Απόρρητο: Κατερίνα Αφαντενού

Λογοθεραπεύτρια, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Χρυσαυγή Καρυάκατζη

Χρυσαυγή Καρυάκατζη

Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εριφύλλη Τσιρέμπολου

PhD, Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γεωργία Κρεμμύδα

Γλωσσολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου ΒSc in Pre Primary Education with Special Needs μπορούν να εργαστούν σε κέντρα προσχολικής αγωγής στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα, καθώς και να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νηπιαγωγεία κ.ά.

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών βάσει των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ και ωρομίσθιων ΕΑΕ, οι απόφοιτοι του προγράμματος  ΒSc in Pre Primary Education with Special Needs  έχουν δικαίωμα ένταξης στους πίνακες ειδικής αγωγής.

Για πληρέστερη ενημέρωση μπορείτε να επισκεφθείτε τους κάτωθι συνδέσμους:

 • Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015 (Υποβολή αιτήσεων από 21–08–2014 έως 28–08–2014).
 • Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 128005/Δ2/08-08-2014 (ΦΕΚ 2217/13.08.2014 τ.Β΄) για τη ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.