Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College προσφέρει το Executive Diploma in Human Resource Management in Shipping, ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στα ναυτιλιακά που αποσκοπεί στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εξειδίκευση αποφοίτων ναυτιλιακών σπουδών σε ζητήματα διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Pearson Assured Aegean College

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης που καλύπτει όλες τις πτυχές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε ναυτιλιακές εταιρείες από τα πληρώματα των πλοίων (Crew) μέχρι τη διοίκηση του προσωπικού που εργάζεται στα γραφεία της εταιρείας.

Αναλυτικότερα, το Executive Diploma in Human Resource Management in Shipping έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει, να καταρτίσει και να εξειδικεύσει στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα.

Το Executive Diploma στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στη Ναυτιλία που προσφέρει το Aegean Lifelong Learning Center υπερέχει διότι:

 • Διδάσκουν επαγγελματίες του χώρου με βαθιά γνώση και πρακτική εμπειρία με σκοπό οι συμμετέχοντες να αποκομίζουν απαραίτητα εφόδια για τη σταδιοδρομία τους σε έναν απαιτητικό και διεθνοποιημένο κλάδο.
 • Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College είναι μέλος της BIMCO και οι φοιτητές της έχουν πρόσβαση στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή βάση δεδομένων.
 • Το Κολλέγιο έχει αποκλειστική συνεργασία με την Career Stream, την μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην ανεύρεση προσωπικού και τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού στον κλάδο της Ναυτιλίας.
 • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ναυτιλιακής αγοράς: περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies), επιχειρηματικά παιχνίδια (business games), προσομοιώσεις (simulations) και μελέτη συγγραμμάτων, επιστημονικών περιοδικών και υλικού από τις προσωπικές σημειώσεις των διδασκόντων.
 • Ευέλικτη φοίτηση: τα μαθήματα διεξάγονται με distance learning ώστε το πρόγραμμα να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαζομένων.
 • Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πρόσθετη βεβαίωση PearsonAssured σε Shipping μετά από αξιολόγηση της Pearson, του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης στην Ευρώπη.

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλες τις πτυχές της Διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων εστιάζοντας παράλληλα στο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα.

 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ναυτιλία και ο ρόλος του ταλέντου.

 • Διοίκηση Πληρωμάτων.

 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ στη Ναυτιλία.

Χρήστος Πατσιούρας

PhD in Shipping
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στη ναυτιλία:

 • Διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για να σταδιοδρομήσουν στον ναυτιλιακό κλάδο.
 • Έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν σε καίριες θέσεις σε ναυτιλιακές ή παραναυτιλιακές επιχειρήσεις όπως ναυλομεσιτικά γραφεία, νηογνώμονες, ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, ναυτασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρείες λίπανσης, εταιρείες τροφοδοσίας, εταιρείες εφοδιασμού, τράπεζες, ταξιδιωτικά γραφεία και Τύπος.