OMIROS EDUCATIONAL GROUP
logo The Omiros College logo.

Αναγνώριση Σπουδών

Πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Υπουργείο Παιδείας

Το Aegean College λειτουργεί με:

 • Άδεια Ίδρυσης βάσει του ΦΕΚ 1532/Β/27-07-2009.
 • Άδεια Λειτουργίας βάσει του ΦΕΚ 1311/Β/24-08-2010.

Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας

Τα πτυχία που απονέμονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής -μετά την ολοκλήρωση σπουδών που πραγματοποιούνται σε Κολέγια στην Ελλάδα- αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας.

Το Σ.Α.Ε.Π. είναι το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίων από αλλοδαπά πανεπιστήμια με τα αντίστοιχα που απονέμονται από τα ελληνικά Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των Κολεγίων επιβάλλεται πλέον μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 38/2010 που τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4093/2012 και 4111/2013. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 36 του 2005 μέχρι πρότινος κάλυπτε μόνο τα πτυχία πανεπιστημίων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιστοιχούσαν σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Πλέον οι απόφοιτοι των Κολλεγίων δικαιούνται αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού πτυχίου σε οποιαδήποτε ειδικότητα.

Με βάση το ανωτέρω Π.Δ. προβλέπονται δύο μορφές αναγνώρισης πτυχίων:

α) Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων με βάση την Οδηγία 36|2005 που αφορά στα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή εκείνα που χρειάζονται άδεια ασκήσεως, όπως τα επαγγέλματα του πολιτικού μηχανικού, του δικηγόρου ή του ψυχολόγου.

β) Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τους κατόχους πτυχίων από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 36|2005, δηλαδή πτυχίων σε γνωστικά αντικείμενα που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα η Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Πληροφορική, η Ναυτιλία κλπ.

Οι απόφοιτοι των Κολεγίων μπορούν πλέον να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, να εξελίσσονται μισθολογικά βάσει των επαγγελματικών προσόντων τους, να συμμετέχουν σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλων οργανισμών και γενικά να απολαμβάνουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που δικαιούνται οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Σημειώνεται ότι, τίτλοι που έχουν αποκτηθεί από αλλοδαπό πανεπιστήμιο μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο Κολέγιο στην Ελλάδα, αν και αναγνωρίζονται σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν γίνονται δεκτοί από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια για τη συνέχιση των σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τα Ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια.

Οι απόφοιτοι του Aegean College γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Masters) και ερευνητικά προγράμματα (διδακτορικά) σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη.

National Recognition Centre (NARIC)

Οι απόφοιτοι του Aegean College, με την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν επιπλέον την πιστοποίηση του Βρετανικού Οργανισμού NARIC (National Recognition Centre), φορέα αντίστοιχου του Ελληνικού ΔΟΑΤΑΠ.

Το NARIC έχει την ευθύνη της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών των πτυχιούχων που επιθυμούν να εργαστούν στην Μεγάλη Βρετανία και θεωρείται ένας από τους πιο ενεργούς φορείς αναγνώρισης των «Ευρωπαϊκών Πτυχίων» στην Ε.Ε.

Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν ότι οι τίτλοι σπουδών, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, που απονέμονται σε απόφοιτους του Aegean College είναι απολύτως ισότιμοι με εκείνους που χορηγούνται στους απόφοιτους οποιουδήποτε Βρετανικού Πανεπιστημίου μετά από σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία τόσο ως προς τα επαγγελματικά προσόντα όσο και ως προς τα ακαδημαϊκά δικαιώματα.

Η πιστοποίηση του NARIC διασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση των «Ευρωπαϊκών Πτυχίων» που απονέμονται στους σπουδαστές του Aegean College.

Το NARIC λειτουργεί υπό την εποπτεία της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας και αποτελεί την αποκλειστική επίσημη πηγή πληροφόρησης σχετικά με την αναγνώριση διεθνών τίτλων σπουδών.

Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)

Ο Οργανισμός Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) είναι ο επίσημος φορέας ελέγχου ποιότητας για τα Βρετανικά Πανεπιστήμια. Είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πιστοποίηση Ποιότητας της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (European Network for Quality Assurance in Higher Education, ENQA) στο οποίο συμμετέχουν ως πλήρη μέλη όλοι οι εθνικοί φορείς πιστοποίησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν επιθεωρηθεί και πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις αξιολόγησης του ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Ο QAA διενεργεί περιοδικούς ελέγχους αξιολόγησης της συνεργασίας ανάμεσα στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο και το Κολέγιο. Ο έλεγχος βασίζεται στον «Κώδικα QAA Πρακτικής για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας και κριτηρίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

Μεταξύ άλλων ο έλεγχος επικεντρώνεται στα εξής θέματα:

 • ευθύνη απονομής πτυχίων,
 • ισοτιμία πτυχίου,
 •  διαδικασίες και πολιτική ελέγχου,
 • κριτήρια επιλογής συνεργαζόμενου ιδρύματος,
 • επίσημες συμφωνίες,
 • διασφάλιση ακαδημαϊκών προϋποθέσεων και ποιότητας προγραμμάτων και πτυχίων,
 • αξιολόγηση φοιτητών,
 • εξωτερικοί εξεταστές,
 • έκδοση πιστοποιητικών και αναλυτικής βαθμολογίας,
 • πληροφόρηση κοινού και φοιτητών,
 • μάρκετινγκ

Ο έλεγχος διενεργείται από ανεξάρτητους ελεγκτές που επισκέπτονται το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο. Στους ελέγχους αυτούς εμπίπτουν και οι συνεργασίες που αναπτύσσουν τα Βρετανικά Πανεπιστήμια με το Aegean College. Οι τελικές εκθέσεις των ελεγκτών είναι δημόσια διαθέσιμες στον παγκόσμιο ιστό.

Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων

 

Το Aegean College είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων (Hellenic Colleges Association-HCA).

Οι βασικότεροι σκοποί του HCA είναι να συντονίζει τις δραστηριότητες των μελών του σε θέματα:

 • προώθησης της αναγνώρισης του έργου που επιτελούν τα μέλη του,
 • συνεργασιών με Πανεπιστήμια του εξωτερικού,
 • συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας ή άλλους φορείς,
 • αναβάθμισης του επιπέδου λειτουργίας τους,
 • αναγνώρισης των πτυχίων των απόφοιτων των Κολεγίων.

Γνώρισε τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Aegean College!

Αποκλειστική συνεργασία με το Coventry University

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαι ενήμερος για την Πολιτική Απορρήτου και συγκατατίθεμαι

phone icon Contact Aegean College.

Τηλεφωνικό κέντρο:

2103211228

Email:

[email protected]