OMIROS EDUCATIONAL GROUP
AegeanCollege logo
Αθήνα
210 3211228
Πειραιάς
210 4220015
Λάρισα
241 1100001
Θεσσαλονίκη
2311 256619

Πανεπιστημιακοί Τίτλοι Σπουδών

Αναγνωρισμένα Πτυχία σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Κολλέγια – Αναγνώριση από Υπουργείο Παιδείας

Αρμόδια αρχή για την αναγνώριση πτυχίων των Κολλεγίων είναι το ΥΠΕΘ. Το Aegean College ανήκει στα Κολλέγια που είναι αναγνωρισμένα από το υπουργείο Παιδείας και λειτουργεί με βάση τα εξής ΦΕΚ. Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν) έχει αναλάβει την αναγνώριση πτυχίου κολλεγίων.

Γενικά

Στο πλαίσιο των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος μέλος είχε την αρμοδιότητα να ορίσει νομοθετικά την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα με βάση τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν αποκλειστικά και μόνο στην επικράτειά του.

Αυτό κρίθηκε ότι συνιστά εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως επίλυση του εν λόγω προβλήματος, της ελεύθερης κυκλοφορίας των επαγγελματιών, υιοθετήθηκε η Οδηγία 2005/36/ΕΚ, με σκοπό την καθιέρωση κανόνων που διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών.

Το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ.Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενσωματώνει τις Oδηγίες:

α) 2005/36/ΕΚ «Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων»,

β) 2006/100/ΕΚ «Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006  και

γ) 2013/25/ΕΕ  «Οδηγία 2013/25/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης  Μαΐου 2013

κατά το μέρος που οι δύο τελευταίες οδηγίες τροποποιούν την Οδηγία 2005/36/Ε

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

2.1 Πεδίο εφαρμογής

“Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους – μέλους ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος – μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.”

2.2 Αποτελέσματα της αναγνώρισης επαγγελματικών Προσόντων:

Το Π.Δ. 38/2010 παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα, για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, και να το ασκεί στην Ελλάδα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους Έλληνες πολίτες.

Για τους σκοπούς του ΠΔ 38/2010, το επάγγελμα που επιθυμεί να ασκήσει ο αιτών στην Ελλάδα είναι το ίδιο με εκείνο, για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόμενες δραστηριότητες είναι συγκρίσιμες.

2.3 Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα εφαρμόζεται:

σε υπηκόους των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν

κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα

 • είτε ως αυτοαπασχολούμενοι,
 • είτε ως μισθωτοί.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με το αρ. 168 του  Ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ  167 Α’, 30-10-2019) επαναφέρεται η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών.

3.1 Πεδίο εφαρμογής

Το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζει ότι οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους – μέλους ή τρίτης χώρας ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους – μέλους ή τρίτης χώρας, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 περί επαγγελματικών προσόντων, υπό την προϋπόθεση να πρόκειται για τίτλους:

 • τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών,
 • μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και
 • τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών,

 

3.2 Αποτελέσματα της αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας:

Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος,

παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα

πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως

 • μισθωτός ή
 • αυτοαπασχολούμενος

με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

3.3 «Άρθρο 57 Α Γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας»:

Η γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα – μαθήματα του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. λαμβάνει χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο που ορίζεται για το συγκεκριμένο μάθημα – επιστημονικό αντικείμενο σε Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει το Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής όπου επιθυμεί να εξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα – επιστημονικό αντικείμενο και υποβάλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η αίτηση συνοδεύεται από την απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. για την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει ειδική άδεια συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ή της σχολής των συγκεκριμένων αντικειμένων.

Μετά την εξέταση, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση αποτελέσματος, με ένδειξη «επιτυχώς» ή μη και χωρίς βαθμολόγηση, την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση που αποφασίστηκαν με την προηγούμενη απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν..

3.4 Εξαιρέσεις*:

Εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τα επαγγέλματα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για τα οποία, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης), εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Π.Δ.38/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 1. 4. α. το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δέχεται αιτήσεις και εκδίδει τις αποφάσεις για:
 • αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων (εφόσον δεν υφίστανται επαγγελματικές οργανώσεις οργανωμένες ως ΝΠΔΔ) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης &
 • αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ.».

 1. 4. β. οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις, εφόσον είναι οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) δέχονται αιτήσεις και εκδίδουν τις αποφάσεις για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων:
 • είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου Ι,
 • είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Π.Δ 38/2010(ΦΕΚ 78 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 τ.Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)

Ν.4205/13 (ΦΕΚ 242 Α΄)

Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α’)

Π.Δ. 51/2017 (ΦΕΚ 82’ Α’)

Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’)

Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄)

National Recognition Centre (NARIC)

Οι απόφοιτοι του Aegean College, με την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν επιπλέον την πιστοποίηση του Βρετανικού Οργανισμού NARIC (National Recognition Centre), φορέα αντίστοιχου του Ελληνικού ΔΟΑΤΑΠ.

Το NARIC έχει την ευθύνη της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών των πτυχιούχων που επιθυμούν να εργαστούν στην Μεγάλη Βρετανία και θεωρείται ένας από τους πιο ενεργούς φορείς αναγνώρισης των “Ευρωπαϊκών Πτυχίων” στην Ε.Ε.

Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά επιβεβαιώνουν ότι οι τίτλοι σπουδών, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, που απονέμονται σε απόφοιτους του Aegean College είναι απολύτως ισότιμοι με εκείνους που χορηγούνται στους απόφοιτους οποιουδήποτε Βρετανικού Πανεπιστημίου μετά από σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία τόσο ως προς τα επαγγελματικά προσόντα όσο και ως προς τα ακαδημαϊκά δικαιώματα.

Η πιστοποίηση του NARIC διασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση των “Ευρωπαϊκών Πτυχίων” που απονέμονται στους σπουδαστές του Aegean College.

Το NARIC λειτουργεί υπό την εποπτεία της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας και αποτελεί την αποκλειστική επίσημη πηγή πληροφόρησης σχετικά με την αναγνώριση διεθνών τίτλων σπουδών.

Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)

Ο Οργανισμός Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) είναι ο επίσημος φορέας ελέγχου ποιότητας για τα Βρετανικά Πανεπιστήμια. Είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πιστοποίηση Ποιότητας της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (European Network for Quality Assurance in Higher Education, ENQA) στο οποίο συμμετέχουν ως πλήρη μέλη όλοι οι εθνικοί φορείς πιστοποίησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν επιθεωρηθεί και πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις αξιολόγησης του ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Ο QAA διενεργεί περιοδικούς ελέγχους αξιολόγησης της συνεργασίας ανάμεσα στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο και το Κολέγιο. Ο έλεγχος βασίζεται στον «Κώδικα QAA Πρακτικής για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας και κριτηρίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

Μεταξύ άλλων ο έλεγχος επικεντρώνεται στα εξής θέματα:

 • ευθύνη απονομής πτυχίων,
 • ισοτιμία πτυχίου,
 •  διαδικασίες και πολιτική ελέγχου,
 • κριτήρια επιλογής συνεργαζόμενου ιδρύματος,
 • επίσημες συμφωνίες,
 • διασφάλιση ακαδημαϊκών προϋποθέσεων και ποιότητας προγραμμάτων και πτυχίων,
 • αξιολόγηση φοιτητών,
 • εξωτερικοί εξεταστές,
 • έκδοση πιστοποιητικών και αναλυτικής βαθμολογίας,
 • πληροφόρηση κοινού και φοιτητών,
 • μάρκετινγκ

Ο έλεγχος διενεργείται από ανεξάρτητους ελεγκτές που επισκέπτονται το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο. Στους ελέγχους αυτούς εμπίπτουν και οι συνεργασίες που αναπτύσσουν τα Βρετανικά Πανεπιστήμια με το Aegean College. Οι τελικές εκθέσεις των ελεγκτών είναι δημόσια διαθέσιμες στον παγκόσμιο ιστό.

Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων

Το Aegean College είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων (Hellenic Colleges Association-HCA).

Οι βασικότεροι σκοποί του HCA είναι να συντονίζει τις δραστηριότητες των μελών του σε θέματα:

 • προώθησης της αναγνώρισης του έργου που επιτελούν τα μέλη του,
 • συνεργασιών με Πανεπιστήμια του εξωτερικού,
 • συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας ή άλλους φορείς,
 • αναβάθμισης του επιπέδου λειτουργίας τους,
 • αναγνώρισης των πτυχίων των απόφοιτων των Κολεγίων.

Γνώρισε τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Aegean College!

Συνεργασία με το University of Essex

Επικοινωνήστε μαζί μας


  Είμαι ενήμερος για την Πολιτική Απορρήτου και συγκατατίθεμαι

  phone icon Contact Aegean College.

  Τηλεφωνικό κέντρο:

  2103211228

  Email:

  info@aegeancollege.gr