Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει σπουδές διαιτολογίας (διατροφολογίας) υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο Coventry University.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Dietetics (Applied).

Coventry University Aegean College

Οι σπουδές διαιτολογίας στο Aegean College εστιάζουν στην ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (EFAD), για τον νεοεισερχόμενο στο επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να εξελιχθούν σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις βασισμένες σε αποδείξεις, θα μπορούν να εργάζονται αυτόνομα για να υποστηρίζουν άτομα, οικογένειες, ομάδες και πληθυσμούς, στην επιλογή τροφών που είναι διατροφικά επαρκείς, ασφαλείς, γευστικές και βιώσιμες, σύμφωνα με τον πρόσφατο (2016) ορισμό του Διαιτολόγου στην Ευρώπη.

Μέσα από μια σειρά ακαδημαϊκών και εποπτευόμενων πρακτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα Ακαδημαϊκά Πρότυπα της EFAD (2018), οι φοιτητές  διατροφολογίας αναπτύσσουν τις παρακάτω απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες:

 • Επαγγελματισμός στον χώρο της Υγείας, από το πρώτο έτος σπουδών.
 • Θεωρητική βάση της Διαιτολογίας, με επαρκή γνώση
  • Επιστήμης Διατροφής.
  • Επιστήμης και Διαχείρισης τροφίμων.
  • Βιοϊατρικών επιστημών (συμπεριλαμβανομένων Χημείας, Παθοφυσιολογίας, Βιοχημείας και Γενετικής, από το πρώτο έτος σπουδών).
  • Κοινωνικών επιστημών και ψυχολογίας (σε συνδυασμό με διατροφική συμβουλευτική).
 • Διαδικασία Διατροφικής Φροντίδας (με ανεξάρτητο μάθημα Διατροφικής Αξιολόγησης στο 2ο έτος σπουδών και επιπλέον μάθημα Προηγμένης Κλινικής Διατροφής στο 4ο έτος σπουδών).
 • Διαιτητική Πρακτική βασισμένη σε αποδείξεις (με ανεξάρτητα μαθήματα για Ανάπτυξη δεξιοτήτων Πανεπιστημιακής Μελέτης στα Αγγλικά, Διατροφικής Επιδημιολογίας και Ερευνητικής Μεθοδολογίας).
 • Αυτονομία, λογοδοσία και ποιότητα στην Διαιτολογία (με ανεξάρτητο μάθημα Ηγεσία και Διοίκηση στην Διαιτητική Πρακτική).
 • Επικοινωνία και δεξιότητες σύναψης σχέσεων και συνεργασιών στην καθημερινή διαιτολογική πράξη, κατά την Πρακτική Άσκηση συνολικής διάρκειας 1000 ωρών, σε διάφορες δομές.

Την Πρακτική Άσκηση εποπτεύουν ειδικά καταρτισμένοι επαγγελματίες Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι με πολυετή εργασιακή εμπειρία.

Ιδιαίτερα, μέσω της Διαδικασίας Διατροφικής Φροντίδας, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη διατροφική διαχείριση ατόμων με παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση και άλλα διατροφικά σχετιζόμενα νοσήματα.

 • Λειτουργεί υπερσύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Διατροφικής Αξιολόγησης σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά διεθνή πρότυπα στην επιστήμη της διατροφής.
 • Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε διάφορα πλαίσια, προκειμένου να εξοικειωθούν με τα ποικίλα επαγγελματικά περιβάλλοντα όπου δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες του κλάδου. Μεταξύ άλλων πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», στο Νοσοκομείο Metropolitan, στο Ασκληπιείο Βούλας, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ., στo Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά ”Μεταξά”, καθώς και σε συνεργαζόμενα ιδιωτικά διαιτολογικά γραφεία, κέντρα αδυνατίσματος και γυμναστήρια.
 • Δυνατότητα εγγραφής στο βρετανικό επιμελητήριο επαγγελματιών Υγείας (Health and Care Professions Council-HCPC), του επίσημου φορέα που παρέχει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος στον Τομέα Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία (International Route).
 • Δημιουργία διατροφικών προγραμμάτων στο Παρασκευαστήριο Διαιτολογικών Συνταγών υπό την αυστηρή επιτήρηση των εκπαιδευτών τους προκειμένου να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία.
 • Διδάσκουν Διαιτολόγοι, Χημικοί, Βιολόγοι και άλλοι επιστήμονες με ακαδημαϊκή εξειδίκευση υψηλού επιπέδου και μακρά επαγγελματική εμπειρία.
 • Ενθαρρύνονται εξωδιδακτικές δραστηριότητες όπως συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις κ.ά.

Οι σπουδές Διαιτολογίας – Διατροφολογίας του Aegean College εντάσσονται σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων ετών το οποίο εφοδιάζει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που οφείλει να διαθέτει ένας επαγγελματίας του χώρου.

 • Βιοχημεία (Biochemistry).
 • Φυσιολογία και Ανατομία του Ανθρώπου (Human Physiology and Anatomy).
 • Κυτταρική, Μοριακή Βιολογία και Γενετική (Cellular, Molecular Biology and Genetics).
 • Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας για Πανεπιστημιακή Μελέτη I (English Language Skills for University Study Ι).
 • Εισαγωγή στη Διατροφή (Introduction to Nutrition).
 • Γενική και Οργανική Χημεία (General and Organic Chemistry).
 • Μικροβιολογία Τροφίμων (Food Microbiology).
 • Επαγγελματική Πρακτική και Εξέλιξη (Professional Development and Practice).

 • Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας για Πανεπιστημιακή Μελέτη IΙ (English Language Skills for University Study ΙΙ).
 • Μεταβολισμός Μακρο- και Μικροθρεπτικών Συστατικών (Metabolism of Macro and Micronutrients).
 • Βιοστατιστική (Biostatistics).
 • Παθοφυσιολογία (Pathophysiology).
 • Επιστήμη, Ασφάλεια και Διαχείριση Τροφίμων (Food Science, Safety and Catering).
 • Διατροφή στα στάδια της Ζωής (Nutrition through the Life Cycle).
 • Διατροφική Αξιολόγηση (Nutritional Assessment).
 • Πρακτική Άσκηση Α (Placement Practice Α).

 • Διατροφική Επιδημιολογία και Ερευνητική Μεθοδολογία (Nutrition Epidemiology and Research Methodology).
 • Διατροφική Συμβουλευτική και Ψυχολογία της Υγείας (Nutritional Counselling and Health Psychology).
 • Κλινική Διατροφή (Clinical Nutrition).
 • Φαρμακολογία και Τοξικολογία (Pharmacology & Toxicology).
 • Διατροφή και Δημόσια Υγεία (Public Health Nutrition).
 • Πρακτική Άσκηση Β (Placement Practice B).

 • Ηγεσία και Διοίκηση στη Διαιτητική Πρακτική (Leadership & Management in Dietetic Practice).
 • Προχωρημένη Κλινική Διατροφή (Advanced Clinical Nutrition).
 • Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Διατροφή (Physical Activity & Sports Nutrition).
 • Πτυχιακή Εργασία (Dissertation).
 • Πρακτική Άσκηση C (Placement Practice C).

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών λειτουργούν σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια: Διατροφικής Αξιολόγησης, Ανατομίας και Φυσιολογίας, Μικροβιολογίας Τροφίμων, Χημείας και Βιοχημείας, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επιπλέον, οι φοιτητές αναλαμβάνουν την υλοποίηση διαιτολογίων στα ειδικά διαμορφωμένα Επισιτιστικά Εργαστήρια υπό την επιτήρηση των εκπαιδευτών τους.

Τα παραπάνω εργαστήρια σχεδιάστηκαν με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα που αφορούν στην επιστήμη της Διαιτολογίας. Στους χώρους του Aegean College, σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, λειτουργεί, επίσης, το Συμβουλευτικό Κέντρο Διατροφής (Nutrition Lab).

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών με τις οποίες θα έρθουν αντιμέτωποι οι φοιτητές. Ο χώρος αυτός είναι εξοπλισμένος με ψηφιακούς ζυγούς, λιπομετρητές, αναστημόμετρα, δερματοπτυχόμετρα, μετρητή βασικού μεταβολισμού και πυραμίδα διατροφής

Γρηγόρης Ρίσβας Διαιτολογία

Δρ. Γρηγόρης Ρίσβας

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MMedSci, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αναστάσιος Παπαλαζάρου Διαιτολογία

Δρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου

Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δρ Μελίνα Δημητρίου

Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δρ Γεώργιος Λεώνης

Χημικός, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δρ Χριστίνα Κατσαγώνη

Δρ. Χριστίνα Κατσαγώνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόρρητο: Παναγιώτα Κάϊμου

Νοσηλεύτρια, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αναστάσιος Μαρκασιώτης

Αναστάσιος Μαρκασιώτης

Βιολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόρρητο: Ευαγγελία Πιταράκη

Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ευστάθιος Σκουφάς

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μιχαήλ Χατζηγεωργίου

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του Aegean College κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Dietetics (Applied) εργάζονται ως Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι με άτομα όλων των ηλικιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση νοσημάτων σχετικών με τη διατροφή.

Στην Ελλάδα η Αναγνώριση του Τίτλου Σπουδών πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

Μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες και να εργαστούν σε ποικίλους εργασιακούς χώρους στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Τομέα, όπως κέντρα διατροφής/ελέγχου βάρους και μεταβολισμού, spa, κέντρα αποκατάστασης, νοσοκομεία, μαιευτήρια, σχολεία/ ειδικά σχολεία, κέντρα άθλησης και εκγύμνασης, γηροκομεία και κέντρα ημερήσιας φροντίδας ασθενών.

Δείτε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου ( ΠΔ 133/ ΦΕΚ Α.213_1.10.2014).