Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει σπουδές διαιτολογίας (διατροφολογίας) υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο Coventry University.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Dietetics (Applied).

Coventry University Aegean College

Οι σπουδές διαιτολογίας στο Aegean College εστιάζουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής σε ζητήματα διατροφής και σύνταξης διαιτολογίου, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση ή τη διατήρηση της υγείας ατόμων και την πρόληψη εμφάνισης νόσων και διατροφικών διαταραχών ή την αντμετώπισή τους.

Μέσα από μια σειρά ακαδημαϊκών και εποπτευόμενων πρακτικών δραστηριοτήτων οι φοιτητές  διατροφολογίας αναπτύσσουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες για την εφαρμογή διατροφικής συμβουλευτικής σε:

 • υγιή ή ασθενή άτομα διαφόρων ηλικιακών ομάδων (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες κλπ),
 • αθλητές,
 • άτομα που βιώνουν αλλαγές στο σώμα τους σε συγκεκριμένες περιόδους της ζωής τους (πχ γυναίκες σε εγκυμοσύνη ή θηλάζουσες μητέρες).

Ιδιαίτερα, μέσω της Διαδικασίας Διατροφικής Φροντίδας, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη διατροφική διαχείριση ατόμων με παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση και άλλα διατροφικά σχετιζόμενα νοσήματα.

Οι ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες που αναπτύσσουν οι φοιτητές στο πλαίσιο του προγράμματος υποστηρίζονται με Πρακτική Άσκηση συνολικής διάρκειας άνω των 1000 ωρών σε διάφορες δομές.

Την πρακτική άσκηση εποπτεύουν ειδικά καταρτισμένοι επαγγελματίες Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι με πολυετή εργασιακή εμπειρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι σπουδές διαιτολογίας περιλαμβάνουν Πρακτική Άσκηση συνολικής διάρκειας 1000 ωρών σε διάφορες κλινικές δομές.

Την πρακτική άσκηση των φοιτητών καθοδηγούν ειδικά καταρτισμένοι επαγγελματίες Διαιτολόγοι και Διατροφολόγοι με πολυετή κλινική εμπειρία.

 • Το Aegean College έχει δημιουργήσει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ένα υπερσύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Διατροφικής Αξιολόγησης σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά διεθνή πρότυπα στην επιστήμη της διατροφής.
 • Χάρη στις εξαιρετικές σχέσεις συνεργασίας που συνάπτει το Κολλέγιο οι σπουδές διαιτολογίας περιλαμβάνουν την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε διάφορα πλαίσια, προκειμένου να εξοικειωθούν με τα ποικίλα επαγγελματικά περιβάλλοντα όπου δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες του κλάδου. Μεταξύ άλλων πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», στο Νοσοκομείο Metropolitan, στο Ασκληπιείο Βούλας, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ., στo Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά ”Μεταξά”, καθώς και σε συνεργαζόμενα ιδιωτικά διαιτολογικά γραφεία, κέντρα αδυνατίσματος και γυμναστήρια.
 • Οι κάτοχοι του Πανεπιστημιακού Τίτλου BSc (Hons) Dietetics (Applied) έχουν δυνατότητα εγγραφής στο βρετανικό επιμελητήριο επαγγελματιών Υγείας (Health and Care Professions Council-HCPC), του επίσημου φορέα που παρέχει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος στον Τομέα Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία (International Route).
 • Οι φοιτητές προχωρημένου επιπέδου αναλαμβάνουν τη δημιουργία διατροφικών προγραμμάτων στο Παρασκευαστήριο Διαιτολογικών Συνταγών υπό την αυστηρή επιτήρηση των εκπαιδευτών τους προκειμένου να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία.
 • Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από Διαιτολόγους, Χημικούς, Βιολόγους και άλλους επιστήμονες με ακαδημαϊκή εξειδίκευση υψηλού επιπέδου και μακρά επαγγελματική εμπειρία.
 • Με σκοπό την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν εξωδιδακτικές δραστηριότητες όπως συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις κ.ά.

Οι σπουδές Διαιτολογίας – Διατροφολογίας του Aegean College εντάσσονται σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων ετών το οποίο εφοδιάζει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που οφείλει να διαθέτει ένας επαγγελματίας του χώρου.

 • Βιοχημεία (Biochemistry).
 • Φυσιολογία και Ανατομία του Ανθρώπου (Human Physiology and Anatomy).
 • Κυτταρική, Μοριακή Βιολογία και Γενετική (Cellular, Molecular Biology and Genetics).
 • Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας για Πανεπιστημιακή Μελέτη I (English Language Skills for University Study Ι).
 • Εισαγωγή στη Διατροφή (Introduction to Nutrition).
 • Γενική και Οργανική Χημεία (General and Organic Chemistry).
 • Μικροβιολογία Τροφίμων (Food Microbiology).
 • Επαγγελματική Πρακτική και Εξέλιξη (Professional Development and Practice).

 • Δεξιότητες Αγγλικής Γλώσσας για Πανεπιστημιακή Μελέτη IΙ (English Language Skills for University Study ΙΙ).
 • Μεταβολισμός Μακρο- και Μικροθρεπτικών Συστατικών (Metabolism of Macro and Micronutrients).
 • Βιοστατιστική (Biostatistics).
 • Παθοφυσιολογία (Pathophysiology).
 • Επιστήμη, Ασφάλεια και Διαχείριση Τροφίμων (Food Science, Safety and Catering).
 • Διατροφή στα στάδια της Ζωής (Nutrition through the Life Cycle).
 • Διατροφική Αξιολόγηση (Nutritional Assessment).
 • Πρακτική Άσκηση Α (Placement Practice Α).

 • Διατροφική Επιδημιολογία και Ερευνητική Μεθοδολογία (Nutrition Epidemiology and Research Methodology).
 • Διατροφική Συμβουλευτική και Ψυχολογία της Υγείας (Nutritional Counselling and Health Psychology).
 • Κλινική Διατροφή (Clinical Nutrition).
 • Φαρμακολογία και Τοξικολογία (Pharmacology & Toxicology).
 • Διατροφή και Δημόσια Υγεία (Public Health Nutrition).
 • Πρακτική Άσκηση Β (Placement Practice B).

 • Ηγεσία και Διοίκηση στη Διαιτητική Πρακτική (Leadership & Management in Dietetic Practice).
 • Προχωρημένη Κλινική Διατροφή (Advanced Clinical Nutrition).
 • Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Διατροφή (Physical Activity & Sports Nutrition).
 • Πτυχιακή Εργασία (Dissertation).
 • Πρακτική Άσκηση C (Placement Practice C).

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του Aegean College τα ακόλουθα σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια: Διατροφικής Αξιολόγησης, Ανατομίας και Φυσιολογίας, Μικροβιολογίας Τροφίμων, Χημείας και Βιοχημείας, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Επιπλέον, οι φοιτητές αναλαμβάνουν την υλοποίηση διαιτολογίων στα ειδικά διαμορφωμένα Επισιτιστικά Εργαστήρια υπό την επιτήρηση των εκπαιδευτών τους.

Τα παραπάνω εργαστήρια σχεδιάστηκαν με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα που αφορούν στην επιστήμη της Διαιτολογίας. Στους χώρους του Aegean College, σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, λειτουργεί, επίσης, το Συμβουλευτικό Κέντρο Διατροφής (Nutrition Lab).

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών με τις οποίες θα έρθουν αντιμέτωποι οι φοιτητές. Ο χώρος αυτός είναι εξοπλισμένος με ψηφιακούς ζυγούς, λιπομετρητές, αναστημόμετρα, δερματοπτυχόμετρα, μετρητή βασικού μεταβολισμού και πυραμίδα διατροφής

Ευαγγελία Φάππα

Ευαγγελία Φάππα

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μελίνα Δημητρίου

Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παναγιώτα Κάϊμου

Νοσηλεύτρια, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νάνα Καλαφάτη

Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc, PhDc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γεώργιος Λεώνης

Χημικός, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αναστάσιος Μαρκασιώτης

Αναστάσιος Μαρκασιώτης

Βιολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ευαγγελία Πιταράκη

Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ευστάθιος Σκουφάς

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μιχαήλ Χατζηγεωργίου

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του Aegean College κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Dietetics (Applied) εργάζονται ως Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι με άτομα όλων των ηλικιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση νοσημάτων σχετικών με τη διατροφή.

Στην Ελλάδα η Αναγνώριση του Τίτλου Σπουδών πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

Μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες και να εργαστούν σε ποικίλους εργασιακούς χώρους στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο Τομέα, όπως κέντρα διατροφής/ελέγχου βάρους και μεταβολισμού, spa, κέντρα αποκατάστασης, νοσοκομεία, μαιευτήρια, σχολεία/ ειδικά σχολεία, κέντρα άθλησης και εκγύμνασης, γηροκομεία και κέντρα ημερήσιας φροντίδας ασθενών.

Δείτε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου ( ΠΔ 133/ ΦΕΚ Α.213_1.10.2014).