Τα τουριστικά επαγγέλματα αναμένεται να γνωρίσουν εξαιρετική άνθηση τις επόμενες δεκαετίες στη χώρα μας.

Η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων του Aegean College προσφέρει ένα ανταγωνιστικό προπτυχιακό πρόγραμμα στις τουριστικές σπουδές με ειδίκευση στη Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κλάδου στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.

Το Κολέγιο διακρίνεται από άλλες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων διότι δίνει έμφαση στη διασύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας μέσα από Ημέρες Καριέρας, workshops, εκπαιδευτικές επισκέψεις, Guest Speakers’ Lectures με μεγάλη εμπειρία στα τουριστικά επαγγέλματα και τη διδασκαλία μαθημάτων και εργαλείων απαραίτητων για επαγγελματίες του κλάδου.Το πρόγραμμα δεν εστιάζει μόνο στη διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά εκτείνεται σε τουριστικές επιχειρήσεις και μονάδες και λοιπές εγκαταστάσεις φιλοξενίας κάθε είδους και κλίμακας.

Το BSc (Hons) Tourism and Hospitality Management (Customer Experience and Wellness Management) είναι ένα προπτυχιακό τουριστικών σπουδών εξειδικευμένο στην παροχή υπηρεσιών ευεξίας και στην εμπειρία των πελατών. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το BSc (Hons) Tourism and Hospitality Management (International Event Management) είναι ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τουριστικών σπουδών εξειδικευμένο στη διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, που προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το BSc (Hons) Tourism and Hospitality Management (International Tourism Management) είναι ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα στις τουριστικές σπουδές με εξειδίκευση στον διεθνή τουρισμό, που προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το BSc (Hons) Tourism and Hospitality Management (Hotel Management) είναι ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα στις τουριστικές σπουδές με εξειδίκευση στη διοίκηση ξενοδοχείων που προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Bsc (Hons) Tourism and Hospitality Management (Διοίκηση Τουρισμού και Μονάδων Φιλοξενίας) είναι ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα στις τουριστικές σπουδές σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College προσφέρει ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στo Διεθνή Αειφόρο Τουρισμό (MSc in International Sustainable Tourism) σε συνεργασία με το University of Essex.

University of Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στον κλάδο του Τουρισμού που στόχο έχει την εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων στα πλαίσια προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα Pearson Assured.*

Pearson Assured Aegean College

*υπό διαδικασία έγκρισης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ