Τα τουριστικά επαγγέλματα αναμένεται να γνωρίσουν εξαιρετική άνθηση τις επόμενες δεκαετίες στη χώρα μας.

Η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων του Aegean College προσφέρει ένα ανταγωνιστικό προπτυχιακό πρόγραμμα στις τουριστικές σπουδές με ειδίκευση στη Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κλάδου στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.

Το Κολέγιο διακρίνεται από άλλες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων διότι δίνει έμφαση στη διασύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας μέσα από Ημέρες Καριέρας, workshops, εκπαιδευτικές επισκέψεις, Guest Speakers’ Lectures με μεγάλη εμπειρία στα τουριστικά επαγγέλματα και τη διδασκαλία μαθημάτων και εργαλείων απαραίτητων για επαγγελματίες του κλάδου.Το πρόγραμμα δεν εστιάζει μόνο στη διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά εκτείνεται σε τουριστικές επιχειρήσεις και μονάδες και λοιπές εγκαταστάσεις φιλοξενίας κάθε είδους και κλίμακας.

Το Bsc (HonsHotel Facilities Management που προσφέρει το Aegean College είναι ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University, που σκοπό έχει να εφοδιάσει τους σπουδαστές με γνώσεις και δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν ως διοικητικά στελέχη στον κλάδο του τουρισμού.

CCCU Aegean College

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στον κλάδο του Τουρισμού που στόχο έχει την εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων στα πλαίσια προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα Pearson Assured.*

Pearson Assured Aegean College

*υπό διαδικασία έγκρισης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ