Τα τουριστικά επαγγέλματα αναμένεται να γνωρίσουν εξαιρετική άνθηση τις επόμενες δεκαετίες στη χώρα μας.

Η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων του Aegean College προσφέρει ένα ανταγωνιστικό προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη διοίκηση ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών μονάδων και εγκαταστάσεων φιλοξενίας.

Η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων του Aegean College προσφέρει ένα ανταγωνιστικό προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας.

Η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων του Aegean College προσφέρει ένα ανταγωνιστικό προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας.

Το Bsc (HonsHotel Facilities Management που προσφέρει το Aegean College είναι ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University, που σκοπό έχει να εφοδιάσει τους σπουδαστές με γνώσεις και δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν ως διοικητικά στελέχη στον κλάδο του τουρισμού.

CCCU Aegean College

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στον κλάδο του Τουρισμού που στόχο έχει την εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων στα πλαίσια προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα Pearson Assured.*

Pearson Assured Aegean College

*υπό διαδικασία έγκρισης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ