Η Σχολή Ανθρωπιστικών-Κοινωνικών Επιστημών του Aegean College προσφέρει ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδικής αγωγής που οδηγεί στον τίτλο MSc Early Childhood Education with Special Needs (Μεταπτυχιακό στην Προσχολική Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση) το οποίο εμβαθύνει σε πρακτικά και θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα.

Το μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  ένα ευρύ φάσμα αποφοίτων Παιδαγωγικών και Κοινωνικών Σχολών και επαγγελματιών και συναφών κλάδων: εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι, λογοθεραπευτές, κοινωνιολόγοι και επαγγελματίες του κλάδου της Ψυχικής υγείας μπορούν να το παρακολουθήσουν.

Επιπλέον,  είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να προάγει τη γνώση πάνω στις θεωρίες της ειδικής  αγωγής και εκπαίδευσης και να υποδείξει μέσα με κριτικό τρόπο πως εξειδικευμένες μέθοδοι παρέμβασης μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική πράξη.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος αναπτύσσουν δεξιότητες απαραίτητες για την αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό αποδοτικών  εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, με ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.

Παράλληλα, το πρόγραμμα εστιάζει στην αλληλεπίδραση με τα παιδιά και στη συνεργασία με γονείς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς επαγγελματίες που εμπλεκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για εκείνους που επιθυμούν να αναπτύξουν ερευνητικό έργο και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό.

Οι σπουδές Ειδικής Αγωγής στο Aegean College διακρίνονται για τα παρακάτω:

 

 • Σύγχρονο εργαστήριο Παιδαγωγικών σχεδιασμένο με βάση διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Παιδαγωγικής ως χώρος προσομοίωσης πραγματικών επαγγελματικών συνθηκών.
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια, webinars και διαλέξεις πάνω στα γνωστικά αντικείμενα του τομέα από guest speakers, ακαδημαϊκούς και ερευνητές.
 • Διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες στο χώρο της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδεσης.
 • Πρακτική Άσκηση σε ένα πολύ ευρύ δίκτυο νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών, σχολείων, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.), σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Δήμων, σε Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, σε σχολεία που λειτουργούν εντός δημόσιων νοσοκομείων και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία παρέχουν εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες.
 • Επικαιροποιημένο πρόγραμμα σπουδών σε συνεργασία με ένα κορυφαίο βρετανικό πανεπιστήμιο.
 • Οι φοιτητές συμμετέχουν σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα για την εκπόνηση επιστημονικών άρθρων και ακαδημαϊκών συγγραμάτων.
 • Συνεργασία με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων.
 • Σημαντικές εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου της Ειδικής Αγωγής όπως το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής και Ειδικών Θεραπειών.
 • Το μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή προσφέρεται στην Αθήνα.
 • Δυνατότητα έρευνας στο BioSensors SmartLab, το state-of-the-art Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης του Κολλεγίου.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει 180 πιστωτικές μονάδες/credits Βρετανικού ή 90 ECTS.

Ο τίτλος αντιστοιχεί στο Επίπεδο 7 , συμφωνα με το Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Κατά το πρώτο έτος και κατά το stage 1 οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά τρία μαθήματα, στη συνέχεια στο stage 2 παρακολουθούν τρία μαθήματα και υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση.

Η πρακτική διάρκειας 500 ωρών είναι υποχρεωτική και εντάσεται στο πλαίσιο μαθημάτων ενώ παράλληλα επιβεβαιώνεται από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο δεύτερο έτος , στο stage 3 παρακολουθούν δύο μαθήματα και εκπονούν την διπλωματική τους εργασία στο πλαίσιο του ενός απο αυτά.

 • Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση & Παρέμβαση (Learning Difficulties, Assessment and Remediation).
 • Θεωρίες Παιδικής Ηλικίας και Αγωγής (Theories of Childhood and Education).
 • Σύγχρονα Θέματα στην Προσχολική Ειδική Αγωγή (Contemporary Issues in Early Years Special Education).

 • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση και Πολυγλωσσικές Τάξεις (Multicultural Education and Multilingual Classes).
 • Αναγνώριση και εκπαίδευση μαθητών με ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες (Identification and Education of Learners with Special Educational Needs).
 • Ανάπτυξη, Μάθηση και Οργάνωση της Διδακτέας Ύλης στην Ειδική Εκπαίδευση (Development, Learning and Curriculum in Special Educational Needs).

 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Προσχολική Ειδική Εκπαίδευση (Research Methodology in Εarly Years Special Education).
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (Post-Graduate Dissertation).

Το Aegean College έχει δημιουργήσει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ένα υπερσύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδαγωγικών Τμημάτων.
Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Παιδαγωγικής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης επαγγελματικών συνθηκών.
Η περιμετρική διάταξη των πάγκων ευνοεί την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία μεταξύ καθηγητών και σπουδαστών, ενώ οι ειδικά διαμορφωμένες παιδαγωγικές «γωνιές» θυμίζουν αρκετά μία τυπική αίθουσα νηπιαγωγείου.
Το Εργαστήριο διαθέτει κρουστά και άλλα μουσικά όργανα, CD players για το μάθημα της μουσικοκινητικής αγωγής, κατασκευαστικό και υλικό χειροτεχνίας για το μάθημα των εικαστικών τεχνών, καθώς και κουκλοθέατρο με το αντίστοιχο υλικό.
Η έκταση της αίθουσας επιτρέπει τη διεξαγωγή βιωματικών μαθημάτων, όπως ψυχοκινητική αγωγή, θεατρικό παιχνίδι και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και σεμιναρίων.

Δρ Γιάννης Παξινός
Δρ Γιάννης Παξινός

Δρ. Γιάννης Παξινός

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Γιώργος Μακρής

Λογοθεραπευτής, MSc
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλαμάρας Δημήτριος
Καλαμάρας Δημήτριος

Δρ. Δημήτριος Καλαμάρας

Διδάκτωρ Κοινωνικής Στατιστικής
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελένη Λευκοπούλου - Aegean College
Ελένη Λευκοπούλου - Aegean College

Ελένη Λευκοπούλου

MSc, Lecturer
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δρ. Φανή Νασίκα

Λογοθεραπεύτρια, PhD
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Early Childhood Education Special Education μπορούν να εργαστούν σε νηπιαγωγεία και κέντρα προσχολικής και ειδικής αγωγής στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα, καθώς και να σταδιοδρομήσουν καθώς και να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νηπιαγωγεία κ.ά.

 • Στο ΦΕΚ 12 τ.Α’/24.01.2020 Νόμος 4653 αναφέρεται Άρθρο 50: Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον […Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.] ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού, β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.».

 

Προετοιμάζονται, επίσης, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.