Το Aegean College προσφέρει ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδικής αγωγής που οδηγεί στον τίτλο MSc Early Childhood Education with Special Needs (Μεταπτυχιακό στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Εκπαίδευση με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή) το οποίο εμβαθύνει σε πρακτικά και θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Παιδαγωγικών Σχολών, επαγγελματίες εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς, σχολικούς συμβούλους, λογοθεραπευτές και επαγγελματίες του κλάδου της Ψυχικής υγείας.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για εκείνους που επιθυμούν να αναπτύξουν ερευνητικό έργο και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Οι σπουδές Ειδικής Αγωγής στο Aegean College διακρίνονται διότι:

 • Στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου φιλοξενείται ένα υπερσύγχρονο  εργαστήριο Παιδαγωγικών σχεδιασμένο με  γνώμονα τα πλέον πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Παιδαγωγικής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης επαγγελματικών συνθηκών.
 • Το Aegean College συνάπτει αποκλειστικές συνεργασίες με τους κορυφαίους επαγγελματίες και επιστήμονες του χώρου της Ειδικής Αγωγής, όπως ο κ. Φώτης Παπαναστασίου, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Κολεγίου και διαχειριστής της γνωστής ιστοσελίδας www.eidikospaidagogos.gr.
 • Οι φοιτητές Ειδικής Αγωγής πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε ένα πολύ ευρύ δίκτυο νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών και κέντρων φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 • Τα μαθήματα διδάσκουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου της Ειδικής Αγωγής.
 • Οι φοιτητές Ειδικής Αγωγής συνεργάζονται με φοιτητές άλλων τομέων στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων παρέμβασης.
 • Το Aegean College φιλοξενεί εκδηλώσεις με τεράστια απήχηση στις οποίες εμφανίζονται κορυφαία ονόματα του χώρου της Ειδικής Αγωγής όπως το 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής και Ειδικών Θεραπειών.

Τα μαθήματα που μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ειδική Αγωγή καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων θεωριών στον τομέα των Ειδικών Αναγκών και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο.

 • Θεωρίες Παιδικής Ηλικίας και Αγωγής (Theories of Childhood and Education).
 • Ανάπτυξη Ηγεσίας στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Ηλικία (Developing Leadership for Early Childhood).
 • Σύγχρονα Θέματα στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Εκπαίδευση (Contemporary Issues in Early Years Education).
 • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση και Πολυγλωσσικές Τάξεις (Multicultural Education and Multilingual Classes).
 • Ανάπτυξη, Μάθηση και Οργάνωση Διδακτέας Ύλης στην Ειδική Αγωγή (Development, Learning and Curriculum in Special Needs).
 • Εντοπισμός και Εκπαίδευση Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες/Ικανότητες (Identification and Education of Learners with Special Educational Needs).
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση (Research Methodology in Education).
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (Post-Graduate Dissertation).

Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Early Childhood Education with Special Needsμπορούν να εργαστούν σε κέντρα προσχολικής και ειδικής αγωγής στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα, καθώς και να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νηπιαγωγεία κ.ά.

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών βάσει των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ και ωρομίσθιων ΕΑΕ, οι απόφοιτοι του προγράμματος MSc Early Childhood Education with Special Needs έχουν δικαίωμα ένταξης στους πίνακες ειδικής αγωγής.

Για πληρέστερη ενημέρωση μπορείτε να επισκεφθείτε τους κάτωθι συνδέσμους:

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015 (Υποβολή αιτήσεων από 21–08–2014 έως 28–08–2014).

Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 128005/Δ2/08-08-2014 (ΦΕΚ 2217/13.08.2014 τ.Β΄) για τη ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.