To Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στη διοίκηση επιχειρήσεων με τίτλο “Financial Trading & Market Analysis“.

Είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο πρόγραμμα διαγραμματικής ανάλυσης στην Ελλάδα, που ακολουθεί πιστά τη μεθοδολογία Αμερικάνικων Trading Schools.

Τα μαθήματα είναι 10 και πραγματοποιούνται ζωντανά, μέσω Microsoft Teams. Έχουν διάρκεια 20 ωρών, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούνται.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν 2 έξτρα βιντεοσκοπημένα μαθήματα, διάρκειας 4 ωρών, για μεγαλύτερη έμφαση και κατανόηση σε κρίσιμες υποενότητες.

Τα μαθήματα είναι διαδραστικά με έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και εισηγητή, ενώ λαμβάνουν χώρα στην αγορά, σε πραγματικό χρόνο. Η δομή του σεμιναρίου εστιάζει στην εξέταση, την ανάλυση της αγοράς και την εκμάθηση στρατηγικών Trading σε Real Time.

Οι συμμετέχοντες κατά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γνωρίζουν:

 • Πολλές στρατηγικές Trading που βασίζονται εξ ολοκλήρου στην ανάλυση γραφήματος.
 • Πολλές στρατηγικές Trading ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα (timeframe).
 • Πολλές στρατηγικές Trading ανεξαρτήτως προφίλ επενδυτή (Τype of Trader).
 • Πολλές στρατηγικές Trading ανεξαρτήτως ύψους κεφαλαίου.
 • Πολλές στρατηγικές Trading ανεξαρτήτως Instrument (Crypto – Stocks – Forex etc).

 • H πιστοποίηση σου δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσεις τις γνώσεις σου στην Χρηματιστηριακή Αγορά, σε επαγγελματικό επίπεδο. Αν η βαθμολογία σου είναι μέσα στις 3 καλύτερες που θα συγκεντρωθούν, θα έχεις την ευκαιρία να υλοποιήσεις την Πρακτική Άσκηση, στις συνεργαζόμενες Χρηματιστηριακές Εταιρείες.
 • Εμπεριστατωμένη γνώση, προκειμένου οι επιμορφούμενοι να δημιουργήσουν ή να εξελίξουν την καριέρα τους.
 • Βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτής της αγοράς: Περιπτωσιολογικές Μελέτες (case studies), επιχειρηματικά παιχνίδια (business games), προσομοιώσεις (simulations) και πλατφόρμα συναλλαγών με εικονικά κεφάλαια για εφαρμογή επενδυτικών στρατηγικών.
 • Διδάσκουν ακαδημαϊκοί, αλλά και στελέχη της αγοράς με πολυετή εμπειρία σε εταιρείες συμβούλων εξειδικευμένες σε αντίστοιχα projects.

Η εκπαίδευση αποτελείται από 3 βασικές ενότητες.

Εντοπισμός Νέας Τάσης | Μαθήματα 1-2-3

 

 • Σημεία Εισόδου – SetUps
 • Price Action – Δομή Γραφήματος
 • Στηρίξεις & Αντιστάσεις
 • Κύρια Στρατηγική Εισόδου στην τάση με Candlestick Setups
 • Risk Reward Ratio – Σχέση απόδοσης προς ρίσκο

 

Financial Trading Aegean College

Συνέχιση υπάρχουσας τάσης & Στρατηγικές Εισόδος | Μαθήματα 4 -5-6-7

 

 • Κινητοί Μέσοι Όροι (Κ.Μ.Ο) & Τάση
 • Στρατηγική Εισόδου με Κ.Μ.Ο
 • MACD – Momentum Trading
 • Types Of Traders: Scalper, Day Trader, Swing Trader etc
 • Fractals: Συσχέτιση Ορμής (MACD) σε διαφορετικά Timeframes
 • MACD: Σύγκλιση – Απόκλιση – Κρυφή Απόκλιση
 • Κύρια Στρατηγική Εισόδου στην τάση με Candlestick Setups, K.M.O και MACD

 

Ολοκλήρωση Τάσης & Αντιστροφή | Μαθήματα 8-9-10

 

 • Σχηματισμός Αντιστροφής Double Top & Double Bottom και Απόκλιση
 • Σχηματισμός Αντιστροφής Head&Shoulders και Απόκλιση
 • Σχηματισμός Αντιστροφής Ending Diagonal και απόκλιση
 • Σχηματισμοί Συνέχισης Τριγωνικοί Σχηματισμοί
 • Trading Plan & Risk Management
 • Στρατηγική Κατοχύρωσης Κερδών με 3 Φίλτρα
 • Emotion Control: Ψυχολογικά μοτίβα & Καταγραφή Συναλλαγών

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Financial Trading ξεκίνησε το 2021, με περισσότερους από 100 εκπαιδευόμενοι να ολοκληρώνουν και τις 3 ενότητες, κάθε χρόνο.

Κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων αλλά και μετά το τέλος των μαθημάτων (μέσω κλειστής ομάδας) εντοπίσαμε με τους μαθητές από κοινού:

 • Τα υψηλά του S&P 500 και τη διόρθωση που ακολούθησαι (01/2022).
 • Τα υψηλά του Bitcoin και τη διόρθωση που ακολούθησαι (11/2021).
 • Τα υψηλά του Crude Oil και τη διόρθωση που ακολούθησαι (03/2022).
 • Tα χαμηλά του Bitcoin και την ανοδική αντιστροφή που ακολούθησαι (01/2023).
 • Tη μακροχρόνια ανοδική αντιστροφή του Γενικού Δείκτη και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου (11/2022).

Για το 2024 θα εστιάσουμε σε μετοχές του Ελληνικού και Αμερικάνικου Χρηματιστηρίου, σε Cryptocurrencies, καθώς και σε ευρωπαικά ETFs κρυπτονομισμάτων.

Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια πολλοί μαθητές πλέον ασχολούνται ενεργά με το Trading, ενώ υπάρχουν και μαθητές που πλέον ασχολούνται και επαγγελματικά.

Financial Trading Aegean College
Financial Trading Aegean College

Αντώνιος Κοφινάκος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων ανεξαρτήτως κατεύθυνσης.
 • Απόφοιτους ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 • Φοιτητές ΑΕΙ/ ΤΕΙ (3ου ή 4ου έτους) οικονομικών κατευθύνσεων.
 • Στελέχη ή εργαζόμενους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος:

 • Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση παρακολούθησης.
 • Έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αμέσως μετά, τα εξειδικευμένα μαθήματα Elliott Wave Analysis.
 • Να ανοίξουν επενδυτικούς λογαριασμούς για Live Trading και να εισέλθουν σε Trading Κοινότητα (κλειστή ομάδα).