Σπουδάζεις Επιστήμες της Ζωής σε υψηλό επίπεδο

Η Σχολή Βιοεπιστημών του Aegean College (School of Life Sciences) αλλάζει τα δεδομένα στην τριτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση με μια σειρά από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών σε επιστημονικά πεδία αιχμής.

Η σχολή προετοιμάζει επιστήμονες στους τομείς της βιολογίας, των βιοϊατρικών επιστημών, της βιοχημείας, της βιοτεχνολογίας και της γενετικής.

Οι φοιτητές έχουν τη μοναδική ευκαιρία να μάθουν και να εργαστούν σε καινοτόμα εργαστήρια βιολογίας και χημείας και να χρησιμοποιήσουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

Ο τομέας των Βιοεπιστημών το Aegean College διατηρεί συνεργασία με το University of Essex (University of the Year 2018, UK), το κορυφαίο βρετανικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Η συνεργασία αφορά στην από κοινού ανάπτυξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, αλλά και στην επένδυση σε Ερευνητικά Προγράμματα.

Η Σχολή Βιοεπιστημών του Aegean College προσφέρει σπουδές βιοϊατρικών επιστημών υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το University of Essex, το κορυφαίο βρετανικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα (University of the Year 2018, The Times Higher Education Awards). Πρόκειται για ένα τετραετές ελληνόφωνο πρόγραμμα που οδηγεί στον τίτλο BSc (Hons) Biomedical Science.

University of Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College προσφέρει προπτυχιακές σπουδές στη Θαλάσσια Βιολογία υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το University of Essex. Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Biology (Marine Biology). Το πρόγραμμα απέκτησε ταυτότητα διεθνούς διαπίστευσης από το Royal Society of Biology.

University of Essex Logopartners Aegean College Royal Society of Biology

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College προσφέρει προπτυχιακές σπουδές στην Οικολογία & Διατήρηση Βιολογία υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το University of Essex. Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Biology (Ecology & Conservation). Το πρόγραμμα απέκτησε ταυτότητα διεθνούς διαπίστευσης από το Royal Society of Biology.

University of Essex Logopartners Aegean College Royal Society of Biology

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College προσφέρει προπτυχιακές σπουδές στη Μοριακή Βιολογία και τη Γενετική υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το University of Essex. Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Biology (Molecular Biology and Genetics). Το πρόγραμμα απέκτησε ταυτότητα διεθνούς διαπίστευσης από το Royal Society of Biology.

University of Essex Logopartners Aegean College Royal Society of Biology

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει προπτυχιακές σπουδές Bιολογίας υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το University of Essex. Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Biology. Το πρόγραμμα απέκτησε ταυτότητα διεθνούς διαπίστευσης από το Royal Society of Biology.

University of Essex Logopartners Aegean College Royal Society of Biology

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College προσφέρει το καινοτόμο ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Βιομηχανική και Εμπορική Βιοτεχνολογία. Το πρόγραμμα οδηγεί στον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc Industrial and Commercial Biotechnology και προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.

University of Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College προσφέρει το καινοτόμο ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Κλινική Βιοχημεία και Μοριακούς Βιοδείκτες. Το πρόγραμμα οδηγεί στον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc Clinical Biochemistry and Molecular Biomarkers και προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.

University of Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ