Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College εδρεύει στον Πειραιά και προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και προγράμματα δια βίου μάθησης πολύ υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια και φορείς πιστοποίησης.

Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College εδρεύει στον Πειραιά και προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και προγράμματα δια βίου μάθησης πολύ υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια και φορείς πιστοποίησης.

Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College εδρεύει στον Πειραιά και προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και προγράμματα δια βίου μάθησης πολύ υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια και φορείς πιστοποίησης.

Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές υψηλού επιπέδου στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων προσφέροντας ένα ανταγωνιστικό προπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc  (Hons) in Shipping Management.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College προσφέρει σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, με ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου που οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου MSc in Shipping Management (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων) σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College προσφέρει το Executive Diploma in Human Resource Management in Shipping, ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στα ναυτιλιακά που αποσκοπεί στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εξειδίκευση αποφοίτων ναυτιλιακών σπουδών σε ζητήματα διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ