Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College εδρεύει στον Πειραιά και προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και προγράμματα δια βίου μάθησης πολύ υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια και φορείς πιστοποίησης.

Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College εδρεύει στον Πειραιά και προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και προγράμματα δια βίου μάθησης πολύ υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια και φορείς πιστοποίησης.

Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College εδρεύει στον Πειραιά και προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και προγράμματα δια βίου μάθησης πολύ υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια και φορείς πιστοποίησης.

Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College δίνει τη δυνατότητα για σπουδές στα Ναυτιλιακά, με ένα προπτυχιακό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών που οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) in Shipping Management.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College προσφέρει σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, με ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου που οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου MSc in Shipping Management (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων) σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College προσφέρει το Executive Diploma in Human Resource Management in Shipping, ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που αποσκοπεί στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εξειδίκευση αποφοίτων ναυτιλιακών σπουδών σε ζητήματα διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στη Ναυτιλία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ