Το Aegean College ανήκει σε έναν οργανισμό με μακρά παράδοση στην Πληροφορική και την Τεχνολογία. Το Κολλέγιο έχει να επιδείξει ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών, υπερσύγχρονα εργαστήρια και εξαιρετικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο.

Η Σχολή Πληροφορικής του Aegean College είναι η μοναδική που φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με αντικείμενα αιχμής στην έρευνα και την τεχνολογία, ενώ απόφοιτοι των προγραμμάτων διακρίνονται ήδη στον ακαδημαϊκό χώρο και επαγγελματικό στίβο ως ερευνητές και νέοι επιχειρηματίες.

Οι σπουδές στην Πληροφορική που προσφέρει η Σχολή Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Aegean College σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University εισάγουν τους φοιτητές σε όλες τις σύγχρονες θεωρίες, τεχνικές ανάλυσης πληροφοριακών συστημάτων και γλώσσες προγραμματισμού και οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Computing and Information Systems.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην Πληροφορική με τίτλο “Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εκμετάλλευση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην Πληροφορική με τίτλο “Σχεδιασμός και Δημιουργία Ιστοσελίδων με χρήση HTML/CSS/PHP/JavaScript and MySQL”..

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην Πληροφορική με τίτλο “Διαδίκτυο των Αντικειμένων”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην Πληροφορική με τίτλο “Προγραμματισμός εφαρμογών κινητών με το Apache Cordova”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ