Το Aegean College ανήκει σε έναν οργανισμό με μακρά παράδοση στην Πληροφορική και την Τεχνολογία. Το Κολλέγιο έχει να επιδείξει ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών, υπερσύγχρονα εργαστήρια και εξαιρετικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο.

Η Σχολή Πληροφορικής του Aegean College είναι η μοναδική που φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με αντικείμενα αιχμής στην έρευνα και την τεχνολογία, ενώ απόφοιτοι των προγραμμάτων διακρίνονται ήδη στον ακαδημαϊκό χώρο και επαγγελματικό στίβο ως ερευνητές και νέοι επιχειρηματίες.

Η Σχολή Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  προσφέρει ένα καινοτόμο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το BSc (Hons) Computing (Artificial Intelligence) προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.
Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  προσφέρει ένα πρωτοποριακό προπτυχιακό πρόγραμμα στην Πληροφορική με ειδίκευση στην Επιστήμη Δεδομένων.

Το BSc (Hons) Computing (Data Science) προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.
Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι σπουδές στην Πληροφορική που προσφέρει η Σχολή Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Aegean College σε συνεργασία με το University of Essex εισάγουν τους φοιτητές σε όλες τις σύγχρονες θεωρίες, γλώσσες προγραμματισμού και ανάπτυξης λογισμικού και οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Computing (Software Development).

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College και η Σχολή Πληροφορικής προσφέρουν ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην ΚυβερνοασφάλειαMSc Cyber Security – σε συνεργασία με το University of Essex.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College προσφέρει ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη MSc Artificial Intelligence (Future Governance) σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College προσφέρει ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη ΜSc Artificial Intelligence (Healthcare) σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College και η Σχολή Πληροφορικής προσφέρουν ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη (MSc Artificial Intelligence) με εξειδίκευση στη Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) σε συνεργασία με το University of Essex.

Logo University of Essex

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College και η Σχολή Πληροφορικής προσφέρουν ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη (MSc Artificial Intelligence) με εξειδίκευση στην Ανάλυση Δεδομένων (Data Analysis) σε συνεργασία με το University of Essex.

Logo University of Essex

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College και η Σχολή Πληροφορικής προσφέρουν ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη (MSc Artificial Intelligence) σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To Aegean Lifelong Learning Center και η Σχολή Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών του Aegean College προσφέρουν ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης με τίτλο _JavaScript και React Crash Course.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην Πληροφορική με τίτλο STEM & Robotics Training για Νηπιαγωγούς και Δασκάλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Τεχνολογίας του Aegean College προσφέρει ένα συναρπαστικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αποθήκευση Ενέργειας και τις Τεχνολογίες του Μέλλοντος με τίτλο Renewable Energy Crash Course.

Το πρόγραμμα είναι Πιστοποιημένο από διεθνή εκπαιδευτικό φορέα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην Πληροφορική με τίτλο Advanced Python: Master your skills to the most popular programing language.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην Πληροφορική με τίτλο “Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εκμετάλλευση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην Πληροφορική με τίτλο Coding Seminar.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην Πληροφορική με τίτλο “Διαδίκτυο των Αντικειμένων”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην Πληροφορική με τίτλο “Προγραμματισμός εφαρμογών κινητών με το Apache Cordova”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ