Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Το Aegean College προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία απευθύνονται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε επαγγελματίες και στελέχη που επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.