Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Το Aegean College προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία απευθύνονται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε επαγγελματίες και στελέχη που επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Aegean College προσφέρονται σε συνεργασία με κρατικά βρετανικά Πανεπιστήμια και καλύπτουν τομείς υψηλής ζήτησης από την αγορά εργασίας: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακά, Ανθρωπιστικές Σπουδές. Τα προγράμματα προσφέρουν τη δυνατότητα online παρακολούθησης.