Σπουδές Υγείας σε τομείς αιχμής

Η Σχολή Υγείας του Aegean College (Health School) προσφέρει αναγνωρισμένα Τετραετή Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών σε συνεργασία με βρετανικά Πανεπιστήμια (validated programmes).

Οι απόφοιτοι των τετραετών προγραμμάτων Υγείας του Κολλεγίου εγγράφονται στον HCPC (μέσω της διαδικασίας International Route) και τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στην ΕΕ και την Ελλάδα μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας (ΑΤΕΕΝ).

Αποστολή της Σχολής Υγείας είναι η δημιουργία καταρτισμένων αποφοίτων εφοδιασμένων με κατάλληλα προσόντα που θα τους επιτρέψουν να διακρίνονται στον ευρύτερο κλάδο της Υγείας.

Προσφέρονται προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους τομείς της Φυσικοθεραπείας, της Εργοθεραπείας, της Λογοθεραπείας, της Διαιτολογίας και του Αθλητισμού.

Οι φοιτητές των προγραμμάτων Υγείας πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε κλινικά πλαίσια και δομές υψηλών προδιαγραφών και αποκτούν προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για τη σταδιοδρομία τους στον κλάδο της Υγείας.

Στον τομέα της Υγείας το Aegean College διατηρεί συνεργασίες με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια, όπως το University of Essex (University of the Year 2018, UK), το κορυφαίο βρετανικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Οι Σχολές Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρουν ένα προπτυχιακό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών στις επιστήμες της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, το οποίο οδηγεί στον τίτλο BSc (Hons) Sport Science with Physical Education.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Essex.

University of Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας προσφέρει προπτυχιακές σπουδές λογοθεραπείας υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το University of Essex.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα βρετανικά και ελληνικά πρότυπα και οδηγεί στον πανεπιστημιακό τίτλο BSc (Hons) Clinical Speech and Language Pathology.

Essex Logo

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει προπτυχιακές σπουδές εργοθεραπείας σε συνεργασία με το University of Essex.

Στους αποφοίτους του προγράμματος απονέμεται ο τίτλος BSc (Hons) Occupational Therapy (Applied).

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει σπουδές φυσικοθεραπείας υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το University of Essex.

Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Physiotherapy (Applied).

University of Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει σπουδές διαιτολογίας (διατροφολογίας) υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με το University of Essex.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τον πλήρως αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών BSc (Hons) Dietetics (Applied).

University of Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών στις Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Φυσικοθεραπεία (MSc Current Approaches in Physiotherapy) σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Tο Aegean College και η Σχολή Υγείας προσφέρουν ένα μεταπτυχιακό υψηλών προδιαγραφών στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία (MSc Musculoskeletal Physiotherapy), σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Tο Aegean College και η Σχολή Υγείας προσφέρουν ένα μεταπτυχιακό υψηλών προδιαγραφών στη Νευρολογική Φυσικοθεραπεία (MSc Neurological Physiotherapy), σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Tο Aegean College και η Σχολή Υγείας προσφέρουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Φυσικοθεραπεία με εξειδίκευση στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία (MSc Paediatric Physiotherapy), σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Tο Aegean College και η Σχολή Υγείας προσφέρουν ένα μεταπτυχιακό υψηλών προδιαγραφών στην Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία (MSc Cardiorespiratory Physiotherapy), σε συνεργασία με το University of Essex.

Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College και η Σχολή Υγείας προσφέρουν ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διατροφή του Ανθρώπου (MSc in Human Nutrition) με έξι νέες ειδικές κατευθύνσεις σε συνεργασία με το University of Essex.

Logo University of Essex

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College και η Σχολή Υγείας προσφέρουν ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διατροφή του Ανθρώπου με εξειδίκευση στην Προσωποποιημένη Διατροφή (MSc in Precision Nutrition) σε συνεργασία με το University of Essex.

Logo University of Essex

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College και η Σχολή Υγείας προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Παχυσαρκία και Διατροφική Συμπεριφορά (MSc in Obesity Eating Behaviour) σε συνεργασία με το University of Essex.

Logo University of Essex

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας προσφέρει σπουδές στη Διατροφή του Ανθρώπου με εξειδίκευση στην Παιδιατρική Διατροφή (MSc Paediatric Nutrition) σε συνεργασία με το University of Essex.

Logo University of Essex

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College και η Σχολή Υγείας προσφέρουν ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διατροφή και τη Δημόσια Υγεία (MSc in Public Health Nutrition) σε συνεργασία με το University of Essex.

Logo University of Essex

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College και η Σχολή Υγείας προσφέρουν ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Αθλητική Διατροφή (MSc Sports Nutrition) σε συνεργασία με το University of Essex.

Logo University of Essex

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College και η Σχολή Υγείας προσφέρουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου στη Διατροφή του Ανθρώπου με εξειδίκευση στην Κλινική Διατροφή (MSc Clinical Nutrition) σε συνεργασία με το University of Essex.

Logo University of Essex

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College,προσφέρει το μοναδικό ελληνόφωνο, διεπιστημονικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Αποκατάστασης Τραυματισμών (MSc in Rehabilitation Science) με τρεις νέες ειδικές κατευθύνσεις σε συνεργασία με το University of Essex.

University of Essex Logo

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean Lifelong Learning Center και οι Σχολές Ανθρωπιστικών Επιστημών και Υγείας του Aegean College προσφέρουν ένα πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για εκπαίδευση στο Health and Wellness Coaching με τίτλο “Diploma in Health and Wellness Coaching” το οποίο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με πιστοποίηση από τον φορέα IAPC&M.

IAPC&M Coaching

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στη Διαιτολογία με τίτλο “Αθλητική Διατροφή”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στις Μαθησιακές Δυσκολίες με τίτλο “Μαθησιακές Δυσκολίες: Υποστηρίζοντας παιδιά με δυσκολίες προφορικού και γραπτού λόγου”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην κλινική πρακτική της Εργοθεραπείας με τίτλο “Εργοθεραπεία: Αρχές και Μέθοδοι στην Κλινική Πρακτική”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ