Σπουδές Υγείας σε τομείς αιχμής

Η Σχολή Υγείας του Aegean College (Health School) προσφέρει αναγνωρισμένα Τετραετή Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών σε συνεργασία με βρετανικά Πανεπιστήμια (validated programmes).

Οι απόφοιτοι των τετραετών προγραμμάτων Υγείας του Κολλεγίου εγγράφονται στον HCPC (μέσω της διαδικασίας International Route) και τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στην ΕΕ και την Ελλάδα μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας (ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ).

Τα “εφαρμοσμένα” προγράμματα σπουδών (Applied) θεωρούνται ανώτερα σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, όπως άλλωστε εξηγεί ο Αντιπρύτανης Υγείας του Coventry University.

Αποστολή της Σχολής Υγείας είναι η δημιουργία καταρτισμένων αποφοίτων εφοδιασμένων με κατάλληλα προσόντα που θα τους επιτρέψουν να διακρίνονται στον ευρύτερο κλάδο της Υγείας.

Προσφέρονται προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους τομείς της Φυσικοθεραπείας, της Εργοθεραπείας, της Λογοθεραπείας και της Μαιευτικής και της Διαιτολογίας.

Οι φοιτητές των προγραμμάτων Υγείας πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε κλινικά πλαίσια και δομές υψηλών προδιαγραφών και αποκτούν προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για τη σταδιοδρομία τους στον κλάδο της Υγείας.

Στον τομέα της Υγείας το Aegean College διατηρεί συνεργασίες με κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια, όπως το Coventry University που συγκαταλέγεται στο κορυφαίο 4% των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Παράλληλα με τις σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου η Σχολή Υγείας προσφέρει μια σειρά από προγράμματα δια βίου μάθησης πιστοποιημένα από έγκριτους διεθνείς φορείς πιστοποίησης όπως η Pearson.

Οι Σχολές Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College προσφέρουν ένα προπτυχιακό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών στις επιστήμες της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, το οποίο οδηγεί στον τίτλο BSc (Hons) Sport and Exercise Science.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο St Mary’s.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Aegean College προσφέρει προπτυχιακές σπουδές λογοθεραπείας υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα βρετανικά και ελληνικά πρότυπα και οδηγεί στον πανεπιστημιακό τίτλο BSc (Hons) Clinical Speech and Language Pathology.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει προπτυχιακές σπουδές εργοθεραπείας σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

Στους αποφοίτους του προγράμματος απονέμεται ο τίτλος BSc (Hons) Occupational Therapy (Applied).

Ο Τομέας Εργοθεραπείας του Κολεγίου έχει ιδιότητα μέλους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εργοθεραπείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΝΟΤΗΕ) και το πρόγραμμα σπουδών είναι εγκεκριμένο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (World Federation of Occupational Therapists-WFOT).

CCCU Aegean College    Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εργοθεραπείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση            WFOT Approved Status Logo - Aegean Omiros College BSc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει σπουδές φυσικοθεραπείας υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο Coventry University.

Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Physiotherapy (Applied).

Coventry University Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει το μοναδικό στην Ελλάδα τετραετές προπτυχιακό πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών Μαιευτικής υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο Coventry University, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του Πανεπιστημιακού Τίτλου BSc (Hons) Midwifery (Applied)/ BSc (Hons) Μαιευτικής.

Το πρόγραμμα σπουδών Μαιευτικής του Aegean College καταρτίστηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας (ΣΕΜΜΑ) και στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005 και σε όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες.

Coventry University Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει σπουδές διαιτολογίας (διατροφολογίας) υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο Coventry University.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τον πλήρως αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών BSc (Hons) Dietetics (Applied).

Coventry University Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Aegean College, σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University, προσφέρει το μοναδικό ελληνόφωνο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιγεννητική Ψυχική Υγεία (MSc in Perinatal Mental Health).

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To ΚΔΒΜ-2 Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στη Διαιτολογία με τίτλο “Αθλητική Διατροφή”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στις Μαθησιακές Δυσκολίες με τίτλο “Μαθησιακές Δυσκολίες: Υποστηρίζοντας παιδιά με δυσκολίες προφορικού και γραπτού λόγου”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην κλινική πρακτική της Εργοθεραπείας με τίτλο “Εργοθεραπεία: Αρχές και Μέθοδοι στην Κλινική Πρακτική”.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ