Η Σχολή Υγείας του Aegean College (HealthSchool) έχει ως αποστολή τη δημιουργία καταρτισμένων αποφοίτων εφοδιασμένων με κατάλληλα προσόντα που θα τους επιτρέψουν να διακρίνονται στον ευρύτερο κλάδο της Υγείας.

Οι συνεργασίες του Aegean College με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανισμούς διασφαλίζουν την παροχή σύγχρονων προγραμμάτων υψηλών απαιτήσεων στους σπουδαστές της Σχολής Υγείας σε προπτυχιακό (Bachelor) και μεταπτυχιακό επίπεδο (Master), ενώ είναι διαθέσιμα προγράμματα και σε DistanceLearning.

Στόχος του Κολλεγίου είναι τόσο η άριστη ποιότητα του εκπαιδευτικού αποτελέσματος, αλλά κυρίως η εξασφάλιση του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού μέλλοντος των αποφοίτων.

O κλάδος Υγείας του Κολλεγίου περιλαμβάνει:

Η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Aegean College προσφέρει προπτυχιακές σπουδές λογοθεραπείας υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία το βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

Οι πρόγραμμα σπουδών λογοθεραπείας είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα βρετανικά και ελληνικά πρότυπα και οδηγεί στον πανεπιστημιακό τίτλο BSc (Hons) Clinical Speech and Language Pathology.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει προπτυχιακές σπουδές εργοθεραπείας σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University που οδηγεί στον τίτλο BSc (Hons) Occupational Therapy (Applied Science).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος γνωρίζουν το αντικείμενο εις βάθος και αποκτούν επαρκείς γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν ως επαγγελματίες Εργοθεραπευτές.

CCCU Aegean College

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει σπουδές φυσικοθεραπείας υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο Coventry University.

Πρόκειται για ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Physiotherapy (Applied).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει το μοναδικό στην Ελλάδα τετραετές προπτυχιακό πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών Μαιευτικής υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με το βρετανικό Πανεπιστήμιο Coventry University, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του Πανεπιστημιακού Τίτλου BSc (Hons) Midwifery (Applied)/ BSc (Hons) Μαιευτικής.

Το πρόγραμμα σπουδών Μαιευτικής του Aegean College είναι εγκεκριμένο από το Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας (ΣΕΜΜΑ) και στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005 και σε όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει σπουδές διαιτολογίας (διατροφολογίας) υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο Coventry University.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Dietetics (Applied).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ