Το Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία με στόχο την εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε γνωστικά αντικείμενα όπως το εγκληματικό προφίλ, τα βίαια εγκλήματα και οι ανακριτικές και ψυχολογικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται τόσο σε υγιείς όσο και σε ψυχικά ασθενείς εγκληματίες.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

Ο Ψυχολόγος που έχει εξειδικευτεί στην Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία αποτελεί κρίσιμο σύνδεσμο μεταξύ της ακαδημαϊκής γνώσης, του δικαστικού συστήματος και των οργανισμών πρόληψης της εγκληματικότητας.

Το Δίπλωμα στην Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία που προσφέρει η Σχολή Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College (μέσω του Aegean LLC):

 • Καλύπτει όλες τις πτυχές στη Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία.
 • Εμβαθύνει στις Ψυχολογικές θεωρήσεις για την επιθετικότητα.
 • Εστιάζει στην ταξινόμηση των οργανωμένων και μη εγκλημάτων.
 • Παρουσιάζει το εγκληματικό και γεωγραφικό προφίλ των παραβατών και την ερμηνεία των κινήτρων τους.
 • Εστιάζει στα βίαια εγκλήματα παρουσιάζοντας περιπτωσιολογικές μελέτες.
 • Εξηγεί εις βάθος τη σύνδεση της ψυχικής ασθένειας με το έγκλημα και το ρόλο του Ψυχολόγου στα δικαστήρια και τα σωφρονιστικά ιδρύματα.
 • Παρουσιάζει ανακριτικές και διαπραγματευτικές τεχνικές.

Το Δίπλωμα στην Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία προσφέρει:

 • Εμπεριστατωμένη γνώση, προκειμένου οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με έναν σχετικά πρόσφατο τομέα της Ψυχολογίας και να γνωρίσουν την εξέλιξη και τον αντίκτυπό του στην κοινωνία.
 • Ειδικά προσόντα, δεξιότητες, τεχνογνωσία και στάσεις ώστε να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του επιπέδου επαγγελματικής ανάπτυξης και τη διαμόρφωση καριέρας προσανατολισμένης είτε στις μεταπτυχιακές σπουδές είτε στην άσκηση επαγγελματικού ρόλου.
 • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Εξειδίκευσης της Ανακριτικής και Δικαστικής Ψυχολογίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται μελέτες περιπτώσεων (case studies), γρίφοι και παιχνίδια (riddles & games), προσομοιώσεις (simulations), βίντεο και υπόδηση ρόλων. Το υποστηρικτικό πλαίσιο της μάθησης περιλαμβάνει, ακόμα, διδασκαλία μέσα από συγγράμματα, επιστημονικά περιοδικά, αλλά και υλικό από το προσωπικό αρχείο του κάθε διδάσκοντα, ειδικά επιλεγμένο με βάση πραγματικές περιπτώσεις μελέτης.
 • Ευέλικτη φοίτηση: Τα μαθήματα διεξάγονται με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση (e-learning) ώστε να παρακολουθούν και άνθρωποι που εργάζονται.
 • Συνεργασία ακαδημαϊκών και επαγγελματιών της αγοράς με πολυετή ανάμειξη με τη Δικαστική Ψυχολογία και τις Εγκληματολογικές επιστήμες.
 • Πιστοποίηση από την PearsonAssured.

Το Πρόγραμμα καλύπτει βασικά πεδία της Δικαστικής και Ανακριτικής Ψυχολογίας, τόσο σε εύρος όσο και σε βάθος, εστιάζοντας παράλληλα στο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα.

Διαρκεί συνολικά 4 μήνες. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω εργασιών με το πέρας της διδασκαλίας κάθε μαθήματος.

 • Εισαγωγή στη Δικαστική Ψυχολογία.
 • Βασικές Αρχές Ανακριτικής Ψυχολογίας.
 • Βίαια Εγκλήματα.
 • Αυτόπτης Μάρτυρας και Ανακριτικές Τεχνικές.
 • Εγκληματολογικές Επιστήμες και διεπιστημονικές αρχές συνεργασίας.
 • Ψυχική Υγεία και Παραβατική Συμπεριφορά.
 • Οι Κοινωνικοί Επιστήμονες στο Σωφρονιστικό Σύστημα.

Αλέξανδρος Αρφαράς
Αλέξανδρος Αρφαράς

Αλέξανδρος Αρφαράς

PhD,MSc Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος στη Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία:

 • Αποκτούν βασικά προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες για να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά και ακαδημαϊκά στον τομέα της Ανακριτικής και Δικαστικής Ψυχολογίας.
 • Αποκτούν τεχνογνωσία και διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές ώστε να λειτουργήσουν επαγγελματικά σε διάφορους τομείς της Ανακριτικής και Δικαστικής Ψυχολογίας.
 • Αποκτούν βιωματική γνώση και επεξεργάζονται εμπειρίες σχετικές με τα πεδία της Ανακριτικής και Δικαστικής Ψυχολογίας, ώστε να διευρύνουν τις προοπτικές των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων.
 • Αναφορικά με τη σταδιοδρομία τους, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να κάνουν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση της επιλογής ενός μεταπτυχιακού ή μιας σταδιοδρομίας που θα είναι επωφελής για το μέλλον τους και τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους.