Το Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στην Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία που στόχο έχει την εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε γνωστικά αντικείμενα όπως το εγκληματικό προφίλ, τα βίαια εγκλήματα και οι ανακριτικές και ψυχολογικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται τόσο σε υγιείς όσο και σε ψυχικά ασθενείς εγκληματίες.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή φορέα PearsonAssured.

Pearson Assured Aegean College

Ο Ψυχολόγος που έχει εξειδικευτεί στην Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία αποτελεί κρίσιμο σύνδεσμο μεταξύ της ακαδημαϊκής γνώσης, του δικαστικού συστήματος και των οργανισμών πρόληψης της εγκληματικότητας.

Το Δίπλωμα στην Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία που προσφέρει η Σχολή Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College (μέσω του Aegean LLC):

 • Καλύπτει όλες τις πτυχές στη Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία.
 • Εμβαθύνει στις Ψυχολογικές θεωρήσεις για την επιθετικότητα.
 • Εστιάζει στην ταξινόμηση των οργανωμένων και μη εγκλημάτων.
 • Παρουσιάζει το εγκληματικό και γεωγραφικό προφίλ των παραβατών και την εξήγηση των κινήτρων τους.
 • Εστιάζει στα βίαια εγκλήματα κατά των ανθρώπων παρουσιάζοντας μελέτες περίπτωσης.
 • Εξηγεί εις βάθος τη σύνδεση της ψυχικής ασθένειας με το έγκλημα και το ρόλο του Ψυχολόγου στα δικαστήρια και τα σωφρονιστικά ιδρύματα.
 • Παρουσιάζει ανακριτικές και διαπραγματευτικές τεχνικές.

Το Δίπλωμα στην Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία προσφέρει:

 • Εμπεριστατωμένη γνώση, προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με έναν σχετικά πρόσφατο τομέα της Ψυχολογίας και να γνωρίσουν την εξέλιξη και τον αντίκτυπό του στην κοινωνία.
 • Ειδικά προσόντα, δεξιότητες, τεχνογνωσία και στάσεις ώστε να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του επιπέδου επαγγελματικής ανάπτυξης και τη διαμόρφωση καριέρας προσανατολισμένης είτε στη συνέχεια μεταπτυχιακών σπουδών, είτε στην άσκηση επαγγελματικού ρόλου μέσω συνεχιζόμενης κατάρτισης.
 • Σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Εξειδίκευσης της Ανακριτικής και Δικαστικής Ψυχολογίας. Στις σύγχρονες μεθόδους συμπεριλαμβάνονται μελέτες περιπτώσεων (case studies), γρίφοι και παιχνίδια (riddles & games), προσομοιώσεις (simulations), βίντεο και υπόδηση ρόλων. Το υποστηρικτικό πλαίσιο της μάθησης συμπεριλαμβάνει, ακόμη, διδασκαλία μέσα από συγγράμματα, επιστημονικά περιοδικά, αλλά και υλικό από το προσωπικό αρχείο του κάθε διδάσκοντα, ειδικά επιλεγμένο με βάση πραγματικές περιπτώσεις μελέτης.
 • Δυνατότητα ευέλικτης φοίτησης. Τα μαθήματα διεξάγονται απογεύματα και Σάββατο, για να διασφαλιστεί η δυνατότητα παρακολούθησής τους από τους εργαζόμενους.
 • Συνεργασία –κατά τη διδασκαλία– ακαδημαϊκών και επαγγελματιών της αγοράς με πολυετή ανάμειξη με τη Δικαστική Ψυχολογία και τις Εγκληματολογικές επιστήμες.
 • Πιστοποίηση από την PearsonAssured.

Το Πρόγραμμα καλύπτει βασικά πεδία της Δικαστικής και Ανακριτικής Ψυχολογίας, τόσο σε εύρος όσο και σε εμβάθυνση, εστιάζοντας παράλληλα στο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα.

Διαρκεί συνολικά οκτώ μήνες. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω εργασιών με το πέρας της διδασκαλίας κάθε μαθήματος. Η διδασκαλία του κάθε μαθήματος διαρκεί συνολικά από 12 έως και 20 ώρες, ενώ για να διασφαλιστεί η παρακολούθηση των διαλέξεων τα μαθήματα γίνονται απογεύματα και Σάββατα.

 • Εισαγωγή στη Δικαστική Ψυχολογία (20 ώρες διδασκαλίας).
 • Βασικές Αρχές Ανακριτικής Ψυχολογίας (16 ώρες διδασκαλίας).
 • Βίαια Εγκλήματα (20 ώρες διδασκαλίας).
 • Αυτόπτης Μάρτυρας και Ανακριτικές Τεχνικές (16 ώρες διδασκαλίας).
 • Εγκληματολογικές Επιστήμες και διεπιστημονικές αρχές συνεργασίας (16 ώρες διδασκαλίας).
 • Ψυχική Υγεία και Παραβατική Συμπεριφορά (12 ώρες διδασκαλίας).
 • Οι Κοινωνικοί Επιστήμονες στο Σωφρονιστικό Σύστημα (12 ώρες διδασκαλίας).

Αλέξανδρος Αρφαράς
Αλέξανδρος Αρφαράς

Αλέξανδρος Αρφαράς

PhD,MSc Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος στη Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία:

 • Αποκτούν βασικά προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες για να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά και ακαδημαϊκά στον τομέα της Ανακριτικής και Δικαστικής Ψυχολογίας.
 • Αποκτούν τεχνογνωσία και διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές ώστε να λειτουργήσουν επαγγελματικά σε διάφορους τομείς της Ανακριτικής και Δικαστικής Ψυχολογίας.
 • Αποκτούν βιωματική γνώση και επεξεργάζονται εμπειρίες σχετικές με τα πεδία της Ανακριτικής και Δικαστικής Ψυχολογίας, ώστε να διευρύνουν τις προοπτικές των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων.
 • Αναφορικά με τη σταδιοδρομία τους, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να κάνουν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση της επιλογής ενός μεταπτυχιακού ή μιας σταδιοδρομίας που θα είναι επωφελής για το μέλλον τους και τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους.