Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-2 Aegean συμμετέχει σε προγράμματα επιδοτούμενης εκπαίδευσης με αντικείμενο την τηλεκατάρτιση ή δια ζώσης κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων κλάδων, ελευθέρων επαγγελματιών και ανέργων.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα δια βίου μάθησης που προσφέρει το ΚΔΒΜ-2 Aegean προσφέρονται με τις μεθόδους της σύγχρονης ή/και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και είναι σχεδιασμένα με προδιαγραφές υψηλού επιπέδου.