Δρ Βασίλειος Αθανασιάδης

BSc, MSc, PhD

Ο Δρ. Βασίλειος Αθανασιάδης είναι πτυχιούχος (BSc) Τεχνολόγος Τροφίμων του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του τ. Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας, νυν Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) από το 2010. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) από το 2013 στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία & Περιβαλλοντική Υγιεινή» με εξειδίκευση στον τομέα «Ποιότητα – Ασφάλεια Τροφίμων & Υδάτων & Δημόσια Υγεία» του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ακόμη, κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με εξειδίκευση στον τομέα «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής» από το 2018.

Είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει εμπειρία στην ανάκτηση, στον διαχωρισμό και στην ταυτοποίηση εκχυλισμάτων από φυσικά προϊόντα και στον προσδιορισμό της αντιοξειδωτικής τους δράσης. Πρόσθετα, έχει εμπειρία σε αναλυτικές τεχνικές (HPLC, GC-MS, DSC, FT-IR, κτλ). Υπήρξε Υπεύθυνος Παραγωγής και Επικεφαλής του τμήματος R&D της εταιρείας Κρόνος Α.Ε.

Έχει συμμετάσχει σε 10 εθνικά ερευνητικά προγράμματα ως έμμισθος ερευνητής. Επίσης, έχει 21 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών (με περισσότερες από 370 ετεροαναφορές) και 25 παρουσιάσεις εργασιών σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Από το 2020, είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (editorial board) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού LWTFood Science and Technology, ενώ πρόσφατα, επιλέχτηκε ως προσκεκλημένος εκδότης (guest editor) σε ειδικό τεύχος (special issue) στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Sustainability, καθώς, είναι και κριτής (reviewer) σε άλλα 24 διεθνή επιστημονικά περιοδικά (με περισσότερες από 240 κρίσεις).

Έχει πολυετή ακαδημαϊκή εμπειρία σε τριτοβάθμια προπτυχιακά προγράμματα. Το τρέχων ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και στο Τμήμα Διαιτολογίας του Aegean College.

Τέλος, είναι μέλος της Π.Ε.Τ.Ε.Τ. (Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων) και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της.