Το Diploma in Executive Leadership προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ηγεσία, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων.

Απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να γίνει Executive Leader / Ηγέτης και να μάθει να  επικοινωνεί στρατηγικά, να επηρεάζει με θετικό τρόπο την συμπεριφορά της ομάδας ή των ομάδων τις οποίες ηγείται και να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα έρχεται να  καλύψει την επιτακτική ανάγκη της αγοράς για ικανούς και δυναμικούς ηγέτες που διαθέτουν soft skills.

Το πρόγραμμα Diploma in Executive Leadership παρέχει τεχνικές βιωματικής εκπαίδευσης στην Ηγεσία που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε επαγγελματικό κλάδο, από οποιαδήποτε θέση.

 • Παρέχει «εργαλεία» ανάπτυξης Ηγετικών ικανοτήτων, που έχουν εφαρμογή τόσο σε φοιτητές όσο και σε έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων.
 • Περιγράφει την σημασία αλλά και τον τρόπο εφαρμογής των «εργαλείων» αυτών.
 • Εξηγεί και διασαφηνίζει όρους και έννοιες που σχετίζονται με την ηγεσία.
 • Εκπαιδεύει μέσα από βιωματικές ασκήσεις και τεχνικές, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βιωματική γνώση.
 • Καταρτίζει τους συμμετέχοντες στην ανάπτυξη ηγετικών συμπεριφορών προκειμένου να δημιουργήσουν ομάδες υψηλών επιδόσεων, που ανταποκρίνονται στις συχνές αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα δια βίου μάθησης στο Executive Leadership που προσφέρει το Aegean LLC είναι πολύ υψηλού επιπέδου διότι παρέχει:

 • Δυνατότητα άρτιας και πρωτοποριακής βιωματικής εκπαίδευσης σε έναν τομέα (soft skills) που έχει μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας.
 • Παρουσίαση του υλικού μέσα από την ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών (case studies), παρουσίαση βίντεο και εφαρμογή ομαδικής και συνεργατικής μάθησης. Η αξιοποίηση του μαθησιακού υλικού πραγματοποιείται μέσα από την πλατφόρμα εκπαίδευσης του Aegean College και περιλαμβάνει: βιντεοσκοπημένο υλικό των μαθημάτων, αρχεία ασκήσεων, βοηθητικά βίντεο με case studies, και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
 • Δυνατότητα ευέλικτης φοίτησης: Η παρακολούθηση του προγράμματος θα γίνεται μέσω βιντεοσκοπημένου υλικού από την πλατφόρμα του Aegean College, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα στους συμμετέχοντες για προαιρετική παρακολούθηση έξι (6) πεντάωρων δια ζώσης μαθημάτων στον χώρο του Aegean College στην Πανεπιστημίου – Αθήνα.
 • Συνεργασία με έναν από τους εμπειρότερους & καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρο της Προσωπικής Ανάπτυξης και Ηγεσίας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης καλύπτει τα βασικά εργαλεία ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων τόσο για υψηλόβαθμα στελέχη όσο και για λοιπούς εργαζομένους.

Διαρκεί συνολικά έξι μήνες. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω εργασιών με το πέρας της διδασκαλία κάθε μαθήματος. Η διδασκαλία κάθε μαθήματος διαρκεί συνολικά από 12 έως 30 ώρες.

Έναρξη μαθημάτων: Ιανουάριος 2020.

Personal Branding & Αρχές Ηγεσίας, 24 ώρες.

Σύστημα Αξιών & Πεποιθήσεων, 30 ώρες.

Time Management & Αλλαγή Συνηθειών, 18 ώρες.

Επικοινωνία – Διαχείριση Συγκρούσεων, 12 ώρες.

Διαχείριση Συναισθημάτων, 12 ώρες.

Στοχοθεσία – Όραμα, 12 ώρες.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν:

 • Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες προκειμένου να μπορούν να ηγηθούν ομάδων, τμημάτων και επιχειρήσεων.
 • Την κατάρτιση που θα τους εξασφαλίσει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μία καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας.
 • Βιωματική γνώση μέσα από την αξιοποίηση της βιωματικής και της συνεργατικής μάθησης καθώς και τη δυνατότητα να δουλέψουν με περιπτωσιολογικές μελέτες και
 • Αποκτούν εφόδια που τους επιτρέπουν να εξελιχθούν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.