Φυσικοθεραπεία
slider-shadow
     • Το Aegean College προσφέρει στην Ελλάδα ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών Φυσικοθεραπείας υψηλού επιπέδου, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου BSc (Hons) Physiotherapy (Applied).

      Στόχος του προγράμματος BSc (Hons) Physiotherapy (Applied) είναι να δώσει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις κλινικές ικανότητες που χρειάζονται για να μπορούν να εφαρμόσουν φυσικοθεραπευτικές τεχνικές με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, ώστε να προωθήσουν, να διατηρήσουν και να επαναφέρουν τη φυσική, ψυχολογική και κοινωνική ευεξία στον ασθενή.

      Οι σπουδαστές εμβαθύνουν σε θέματα φυσικοθεραπείας, όπως η μυοσκελετική, νευρολογική και καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση. Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τη θεωρητική γνώση σε ελεγχόμενο περιβάλλον μέσα στους χώρους του Κολεγίου, ώστε να αναπτύξουν τις κλινικές δεξιότητες που χρειάζονται στη μετέπειτα επαγγελματική τους ζωή.

      Στα υπερσύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικοθεραπείας του Aegean College εξασκούνται σε φυσικοθεραπευτικές τεχνικές, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε προσομοιώσεις φυσικοθεραπευτικών συνεδριών, αλλά και σε πραγματικά περιστατικά, με σκοπό να αναπτύξουν μια φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση που βασίζεται στον κλινικό συλλογισμό.

      Το πρόγραμμα BSc (Hons) Physiotherapy (Applied) περιλαμβάνει Κλινική Πρακτική διάρκειας άνω των 1000 ωρών με την υποστήριξη ειδικά εκπαιδευμένων μεντόρων, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος παθήσεων. Το Aegean College έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων κλινικών πλαισίων  για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών του που περιλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά  νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτήρια, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων,  κ.α.

      Το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Aegean College είναι μέλος του ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education). Πρόκειται για έναν Ευρωπαϊκό οργανισμό με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για την εκπαίδευση στην φυσικοθεραπεία καθώς και την προώθηση αλλά και υποστήριξη του εκπαιδευτικού πρότυπου για την επιστήμη της φυσικοθεραπείας σύμφωνα με τα υψηλά κριτήρια της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών.

      Το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Aegean College παρέχει στους φοιτητές του την πιο σύγχρονη εκπαίδευση στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, εναρμονισμένη με τα καλύτερα Ευρωπαϊκά πρότυπα.


      Οι απόφοιτοι του BSc (Hons) Physiotherapy (Applied) του Aegean College είναι μέλη του HCPC του φορέα που παρέχει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος στον Τομέα Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία.
     • Τίτλος προγράμματος

      BSc (Hons) Physiotherapy (Applied)
      BSc (Hons) στη Φυσικοθεραπεία

      Διάρκεια προγράμματος

      4 Έτη

      Γλώσσα διδασκαλίας

      Ελληνικά /Αγγλικά

      Όροι εγγραφής στο πρόγραμμα

      Απολυτήριο Λυκείου ή ισάξιο
      6.0 IELTS score, 570 TOEFL score (μόνο για αγγλόφωνα προγράμματα)

      Συνέχεια σπουδών

      Σε προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου (Master) στην Ελλάδα ή διεθνώς

     • Το Aegean College προσφέρει σε όλους τους σπουδαστές δωρεάν μαθήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
     • Μαθήματα 1ου Έτους

      Ακαδημαϊκές, Μαθησιακές και Επαγγελματικές Δεξιότητες (Academic, Study and Professional Skills)
      Εφαρμοσμένη Ανατομία και Παθοφυσιολογία Ι (Applied Anatomy and Patho-physiology I)
      Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση (Introduction to Physiotherapy Rehabilitation)
      Κινησιολογία I (Human Movement Analysis I)
      Εφαρμοσμένη Ανατομία και Παθοφυσιολογία ΙΙ (Applied Anatomy and Patho-physiology ΙI)
      Φυσικοθεραπευτικοί Μέθοδοι Αποκατάστασης (Physiotherapy Rehabilitation Methods)
      Κινησιολογία II (Human Movement Analysis II)
      Ηλεκτροθεραπεία στην Φυσικοθεραπεία [Ηλεκτροθεραπεία] (Electrophysical Modalities in Physiotherapy)

      Μαθήματα 2ου Έτους

      Αρχές Νευρομυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας (Principles of Neuromusculoskeletal Physiotherapy)
      Αρχές Καρδιαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας (Principles of Cardiorespiratory Physiotherapy)
      Αρχές Κινητοποίησης (Manual Therapy in Physiotherapy)
      Ηθικά Ζητήματα στην Φυσικοθεραπεία (Ethical Issues in Physiotherapy)
      Αρχές Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας (Principles of Neurological Physiotherapy)
      Νευρολογική Φυσικοθεραπεία Παίδων (Neurological Physiotherapy in Children)
      Φυσικοθεραπευτική Πρακτική I (Physiotherapy Practice I)

      Μαθήματα 3ου Έτους

      Φυσικοθεραπευτική Πρακτική II (Physiotherapy Practice II)
      Μεθοδολογία Έρευνας για Φυσικοθεραπευτές (Research Methods for Physiotherapists)
      Αθλητική Φυσικοθεραπεία (Sports Physiotherapy)
      Φυσικοθεραπευτική Πρακτική III (Physiotherapy Practice III)
      Φυσικοθεραπευτική Πρακτική IV (Physiotherapy Practice IV)
      Φυσικοθεραπεία σε Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες (Physiotherapy in Special Populations)
      Στοιχεία Διαγνωστικής Απεικόνισης (Elements of Diagnostic Imaging)

      Μαθήματα 4ου Έτους

      Πτυχιακή Εργασία (Final Year Project)
      Φυσική Δραστηριότητα και Άσκηση στην Προώθηση της Υγείας και της Ευεξίας (Physical Activity and Exercise in Promoting Health and Well Being)
      Φυσικοθεραπευτική Πρακτική V (Physiotherapy Practice V)
      Φυσικοθεραπευτική Πρακτική VI (Physiotherapy Practice VI)
      Διεπιστημονική Συνεργασία στην Υγεία (Interprofessional Cooperation in Health)
     • Το Aegean College έχει δημιουργήσει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ένα υπερσύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας.
      Το Εργαστήριο σχεδιάστηκε με γνώμονα τα πιο πρόσφατα διεθνή εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα στον τομέα της Φυσικοθεραπείας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χώρο προσομοίωσης πραγματικών ερευνητικών και επαγγελματικών συνθηκών. Περιλαμβάνει κλίνες θεραπείας αλλά και συσκευές φυσικών μέσων, όπως Laser, Υπέρηχο και Ηλεκτροθεραπεία, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε όλα τα σύγχρονα εργαστήρια φυσικοθεραπείας. 
      Επίσης, διαθέτει σύγχρονες συσκευές εκγύμνασης, όπως και όλα τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούν οι ασθενείς που χρήζουν φυσικοθεραπείας. 
      Λόγω του υψηλού επιπέδου εξοπλισμού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας να εξοικειωθούν με το περιβάλλον, το οποίο θα συναντήσουν στη μετέπειτα κλινική τους καριέρα. Πέραν της θεωρητικής εκπαίδευσης οι φοιτητές του Τμήματος, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πρακτικά θεραπευτικά σχήματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χρησιμοποιώντας όλο τον διαθέσιμο εξοπλισμό. 
      Με αυτό τον τρόπο οι σπουδαστές Φυσικοθεραπείας του Aegean College έχουν την εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση που αποκτούν στις παραδόσεις με την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο. 

      ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ AEGEAN COLLEGE ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ.

      Το Aegean College, έχοντας ως πάγια πολιτική του τις συνεργασίες με τους κορυφαίους, εξασφάλισε και προσφέρει στους σπουδαστές του Τομέα Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο υπερσύγχρονο και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ».


      Ο «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ιδιωτικό φορέα αποκατάστασης στην Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου όσον αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων και των οικογενειών τους.      ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ AEGEAN COLLEGE ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε.

       

      Το Aegean College, έχοντας ως πάγια πολιτική του τις συνεργασίες με τους κορυφαίους, εξασφάλισε και προσφέρει στους σπουδαστές του Τομέα Υγείας και Ανθρωπιστικών Επιστημών τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην Επιστημονική Εταιρία Θεραπευτικής Ιππασίας & Ιπποθεραπείας Ελλάδος.
      Η Επιστημονική Εταιρία Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθεραπείας Ελλάδας (Ε.Ε.Θ.Ι.Ι.Ε.) αποτελεί μια ομάδα αποκατάστασης, που δραστηριοποιείται στο χώρο της θεραπευτικής ιππασίας και ιπποθεραπείας, στον Ιππικό Όμιλο Βαρυμπόμπης και στον Ιππικό Όμιλο Βορείων Προαστίων. Είναι από τις λίγες ομάδες στην Ευρώπη που αποτελείται μόνο από επιστήμονες του χώρου της υγείας (φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές κ.λπ.).

      • Οι απόφοιτοι του Aegean College κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Physiotherapy (Applied) έχουν την ευκαιρία να εργαστούν ως Φυσικοθεραπευτές με άτομα όλων των ηλικιών σε ποικίλους εργασιακούς χώρους στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, καθώς και ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

      Δείτε τη σχετική απόφαση για τους όρους και τη διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων, σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010 για το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή ΦΕΚ_1017.Β.23.04.2014.

      Οι απόφοιτοι του Aegean College κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Physiotherapy (Applied) μπορούν να εργαστούν σε κέντρα αποκατάστασης, γηροκομεία, ειδικά σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικούς συλλόγους και φυσικοθεραπευτήρια προσφέροντας υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά και ενήλικες με μυοσκελετικές, νευρολογικές και καρδιοαναπνευστικές διαταραχές.

      Οι απόφοιτοι του Aegean College κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Physiotherapy (Applied) έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.


      Οι απόφοιτοι του BSc (Hons) Physiotherapy (Applied) του Aegean College είναι μέλη του HCPC του φορέα που παρέχει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος στον Τομέα Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία.

       


    • Σωτηρόπουλος Σπύρος

     'Ο Σωτηρόπουλος Σπύρος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1983. Ολοκλήρωσε της λυκειακές του σπουδές στο 1ο Λύκειο Παπάγου και μέσω Πανελληνίων εξετάσεων εισήχθη 6ος στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση των προπτυχιακών του σπουδών, παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Brighton της Μεγάλης Βρετανίας πάνω στην φυσικοθεραπεία.
     Έχει παρακολουθήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων πάνω στη μυοσκελετική φυσικοθεραπεία κλάδος στον οποίο ήταν και η έμφαση των μεταπτυχιακών του σπουδών.
     Από το 2010 εργάζεται στο Aegean College ως υπεύθυνος του τμήματος φυσικοθεραπείας. Λόγω αυτής του της θέσης έχει συμμετάσχει ενεργά στην δημιουργία και εξέλιξη προγραμμάτων φυσικοθεραπείας αλλά και στη διδασκαλία κυρίως στην μυοσκελετική φυσικοθεραπεία και στη μεθοδολογία έρευνας.
     Ο κ. Σωτηρόπουλος είναι επίσης ενεργός κλινικός φυσικοθεραπευτής. Στην καθημερινή του κλινική πράξη έρχεται σε επαφή με πληθώρα περιστατικών που χρήζουν φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης με κύριο ενδιαφέρον μυοκελετικά, αθλητικά και ορθοπαιδικά περιστατικά.
     Το ερευνητικό του ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στην διερεύνηση της κατάλληλης δοσολογία τεχνικών κινητοποίησης, στον χρόνιο πόνο, την επίδραση του φαινομένου placebo στην φυσικοθεραπεία, στην προγνωστική κατηγοριοποίηση ασθενών με μυοσκελετικά προβλήματα και άλλα.
     Έχει συμμετάσχει σαν διοργανωτής σε ημερίδες και σεμινάρια, αλλά και σαν προσκεκλημένος ομιλητής σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.'
      


     Αθανασία Λαϊου

     'Η Αθανασία Λαϊου σπούδασε φυσικοθεραπεία στο ΤΕΙ Πάτρας, παράρτημα Αιγίου και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Sheffield Hallam University της Αγγλίας με ειδίκευση στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών της παρακολούθησε και ολοκλήρωσε τον κύκλο BOBATH από το British Bobath Tutors Association (BBTA) και παρακολούθησε πρακτική άσκηση σε μονάδα νεογνών στο Barnsley hospital (Yorkshire). Είναι εκπαιδεύτρια θεραπευτικής ιππασίας και ιπποθεραπείας, και επιστημονικά υπεύθυνη της θεραπευτικής ιππασίας Εκάλης «ΙΠΠΟΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ», καθώς επίσης εργάζεται στο Aegean Omiros College, και στο νοσοκομείο ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, στην παιδιατρική κλινική και στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ). Έχει πάρει μέρος ως σύνεδρος και ως ομιλήτρια σε πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων. Έχει ελληνικές και αγγλόφωνες δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.'
      


     Αλεξάνδρα Λέπουρα

     'Η Αλεξάνδρα Λέπουρα γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1984. Σπούδασε στο τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙ Αθήνας, ενώ παράλληλα με τις σπουδές της εργαζόταν σε εργαστήριο φυσικοθεραπείας για 3 συνεχή έτη. Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Brunel University, του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω στη Νευρολογική Αποκατάσταση (MSc in Neurorehabilitation with Merit). Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών της είχε τη δυνατότητα να μελετήσει διαφορετικούς τύπους κινητικής μάθησης και την επίδρασής τους με την χρήση Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού (Transcranial Magnetic Stimulation). Έχει παρακολουθήσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πληθώρα επιμορφωτικών σεμιναρίων πάνω σε θεραπευτικές παρεμβάσεις (PNF IV Neuro, TheraSuit κ.α) και κλίμακες αξιολόγησης νεογνών, παιδιών (GMs, IMP κ.α) αλλά και ενηλίκων που πάσχουν από νευρο-κινητικές και μυοσκελετικές διαταραχές.
     Από το 2007 εργάζεται κλινικά σε πληθώρα παιδιατρικών περιστατικών με κύριο ενδιαφέρον τη νευρολογική αποκατάσταση και από το 2014 είναι συν-ιδιοκτήτης του θεραπευτικού κέντρου «Κίνητρο και Κίνηση: Λειτουργική Θεραπεία Παιδιού».
     Από το 2011 εργάζεται ακαδημαϊκά στο Aegean Omiros College , ως υπεύθυνη των μαθημάτων νευρολογικής φυσικοθεραπείας.
     Έχει συμμετάσχει σαν διοργανώτρια σε ημερίδες και σεμινάρια, σαν προσκεκλημένη ομιλήτρια σε εκδηλώσεις του ΠΣΦ και της ΕΕΝΑ και σε αρθρογραφία δημοσιευμένη σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
     Έχει διατελέσει διοικητικό και οργανωτικό μέλος του επιστημονικού παιδιατρικού τμήματος του πανελλήνιου συλλόγου φυσικοθεραπευτών και εθελόντρια δράσεων των Γιατρών του Κόσμου καθώς και της ομάδας ανάλυσης βάδισης του Χατζηπατέρειου Ιδρύματος «ΚΑΣΠ».'
      


     Ιωάννης Καλούδης, MSc, Physiotherapist

     'Αποφοίτησε από το τμήμα φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2006.
     Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην ‘Διά χειρός θεραπεία’ (University of Birmingham) και ειναι μέλος του συλλόγου manual therapists της Μεγάλης Βρετανίας.
     Είναι στέλεχος του συλλόγου φυσικοθεραπευτών-βελονιστών της Μεγάλης Βρετανίας.
     Είναι στη διαδικασία ολοκλήρωσης μεταπτυχιακού τίτλου απο το Δημοκρήτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με αντικείμενο την πρόληψη-παρέμβαση και αποκατάσταση νευρομυοσκελετικών παθήσεων.
     Έχει εργασθεί επί σειρά ετών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα του συστήματος υγείας της Μεγάλης Βρετανίας με έμφαση στη διαχείριση του χρόνιου πόνου.
     Εργάζεται και ως εργαστηριακός συνεργάτης του τμήματος φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας.'
      


     Όλγα Γερούτη

     Η Γερούτη Χ. Όλγα είναι απόφοιτη του Α.Τ.Ε.Ι Φυσικοθεραπείας Πατρών, παράρτημα Αιγίου και του μεταπτυχιακού προγράμματος«Διαχείριση του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις στην υγεία» Ιατρική Αθηνών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Ασκεί ελεύθερο επάγγελμα με ειδίκευση στο manual therapy και τις τεχνικές P.N.F. και το βελονισμό (Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική). Παρακολουθεί πρόγραμμα εξειδίκευσης στην σπλαχνική κινητοποίηση, του ινστιτούτου Barral. Καθώς και πληθώρα άλλον σεμιναρίων βασισμένα στην αποκατάσταση μυοσκελετικών δυσλειτουργιών. Από το 2012 εργάζεται ως καθηγήτρια στο Aegean Omiros College. Έχει κάνει παρουσιάσεις  σε επιστημονικά συνέδρια ως κεντρική ομιλήτρια ή σαν μέλος ομαδικής εργασίας. Έχει διοργανώσει ή έχει συμμετάσχει στην διοργάνωση ομιλιών και σεμιναρίων. Από το 2017 είναι επιστημονικά υπεύθυνη εργαστηρίου φυσικοθεραπείας. Έχει δηλώσει εθελοντική δράση στο χαμόγελο του παιδιού και στο ίδρυμα αστέγων του Δ. Αθηναίων.


Στείλε μας τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

210.3211228 & 210.3800811
 
 • "Παρόλο που η επιχείρησή μου είναι μικρή μπόρεσα να κατανοήσω βασικές έννοιες που αφορουν τη λειτουργία της και να εφαρμόσω στην πράξη αυτά που διδάχθηκα." 

   

   Νικόλαος Σαμαρίδης, MBA Leadership & Management Development 

   
 • " The schedule was flexible; lectures were conducted in a professional approach, with adequate resources and support. The experience has been delightful with such a rich culture, warm reception and receiving all the support l needed." 

   

  Nomonde Ncube, MBA Leadership & Management Development with Accounting and Finance

   

   
 • "Παρά την 10ετή προϋπηρεσία μου, βρήκα ιδιαίτερα χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα μαθήματα όπου είχα την ευκαιρία να μοιραστώ προσωπικές εμπειρίες με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές μου."

   

  Άννα Ακριβίδη, MBA Leadership & Management Development with Human Resources Management

   
 • "Τα τελευταία 18 χρόνια, εργάζομαι σε ένα διεθνή τηλεπικοινωνιακό οργανισμό και ένιωσα πως είναι απαραίτητο για την επαγγελματική μου εξέλιξη να αποκτήσω μία πιστοποίηση των γνώσεων που είχα αποκομίσει, αλλά και να τις εμπλουτίσω με νέες. " 

   

   Πέτρος Γιαννακόπουλος, MBA Leadership & Management Development with Marketing 

   
 • " Εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έγκριτους επαγγελματίες από το χώρο της Ψυχολογίας και άλλων Ανθρωπιστικών επιστημών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου θεωρώ πως κατέχω πολλά εφόδια για τα πρώτα μου βήματα στο χώρο της Ψυχολογίας." 

   

  Μαρία Πινγκούλη, BSc (Hons) in Psychology