Αναστάσιος Μαρκασιώτης

Βιολόγος, MSc

Ο Αναστάσιος Μαρκασιώτης είναι απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του University of Bolton στη Μεγάλη Βρετανία και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο “Βιοτεχνολογία Βιομεταποίηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων” από το University of Warwick.

Έχει εργαστεί στο βιοχημικό και ορολογικό εργαστήριο του δημοσίου νοσοκομείου Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού” και εργάζεται επίσης ως καθηγητής στη Σχολή Υγείας του Aegean College από τον Οκτώβριο του 2014.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος πρακτικών και εργαστηριακών σεμιναρίων πάνω σε μοριακές, κυτταρικές και βιοχημικές τεχνικές και είναι υποψήφιο μέλος του οργανισμού Royal Society of Biology στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη νανοϊατρική και συγκεκριμένα στη δημιουργία συστημάτων για τη μεταφορά/διανομή φαρμάκων στο σώμα με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας. Επίσης ασχολείται με τη βιοτεχνολογία φυτών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.