Ακαδημαϊκό Προσωπικό

To Aegean College διαθέτει ακαδημαϊκό προσωπικό εξαιρετικά υψηλού επιπέδου με μακρά διδακτική εμπειρία, αλλά και πλούσια επαγγελματική εμπειρία.

Γνωρίστε ποιοι καθηγητές διδάσκουν στις σχολές του Aegean College.