Ανδρουτσάκος Ιωάννης

Ο Ανδρουτσάκος Ιωάννης είναι πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας – Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών» από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Θετική Ψυχολογία – Εφαρμογές στην Συμβουλευτική» από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και υποψήφιος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην διδακτορική του διατριβή ερευνά θέματα σχετικά με τις διαταραχές του ύπνου.

Έχει εκπαιδευθεί στην Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και την Οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Επίσης έχει εκπαιδευθεί στην Κλινική Ψυχολογία και την Διασυνδετική Ψυχολογία στην Ψυχιατρική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, καθώς και στην επιλογή προσωπικού στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής. Υπήρξε συνεργάτης του Ιατρείου Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας/ Α’ Ψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής – Ε.Κ.Π.Α.

Εργάζεται ως Ψυχολόγος/Αξιωματικός στο Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος. Έχει υπάρξει αναπληρωτής καθηγητής στην Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ανώτερων Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και μέλος της επιτροπής ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην μελέτη των διαταραχών του ύπνου, τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα, τις στρατηγικές αντιμετώπισης ψυχοπιεστικών καταστάσεων και την παρέμβαση στην κρίση. Έχει λάβει μέρος σε Διεθνή και Εθνικά επιστημονικά συνέδρια.