Άρης Κοτρίδης

Lecturer

Ο Κοτρίδης Άρης (Νεκτάριος) γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και από το 2003 εργάζεται στον κλάδο της Πληροφορικής. Είναι εκπαιδευτής σε θέματα Πληροφορικής από το 2003 σε ΙΕΚ (δημόσια και ιδιωτικά) καθώς και με Κολλέγια. Με το Aegean College συνεργάζεται από το 2022 ως καθηγητής πληροφορικής στο προπτυχιακό τμήμα BSc (Hons) Computing (Software Development) στην Θεσσαλονίκη.

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών του Α.Π.Θ. μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Advanced Computing από το King’s College του Λονδίνου. Έχει πιστοποιηθεί ως Microsoft Certified Professional, Data Protection Officer και ISO27001 Lead Auditor, ενώ κατέχει και διάφορες άλλες πιστοποιήσεις στον τομέα της Πληροφορικής.

Έχει εργαστεί σε Τμήματα Πληροφορικής σε διάφορες εταιρείες και από το 2017 ο κύριος ρόλος του είναι αυτός του υπεύθυνου του τμήματος Πληροφορικής (IT Manager). Παράλληλα δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Πληροφορικής σε έργα εναρμόνισης με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και του ISO 27001/27701.