Δρ Αθανάσιος Παπακώστας

Φιλόλογος, PhDc

O Δρ Αθανάσιος Παπακώστας είναι φιλόλογος και ειδικός παιδαγωγός, υποψήφιος διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και υπότροφος ΙΚΥ. Είναι καθηγητής στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Aegean Omiros College, στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα Παιδαγωγικών, Ειδικής Αγωγής και Σχολικής Ψυχολογίας.

Επίσης, εργάζεται ως υπεύθυνος εκπαίδευσης και ειδικός παιδαγωγός στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός και εκπαιδευτής εκπαιδευτικών για μαθητές της ελληνικής ως μητρικής ή της αγγλικής ως ξένης γλώσσας με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την παρέμβαση και διάγνωση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.