Χρήστος Πατσιούρας

PhD in Shipping

Ο Δρ. Χρήστος Πατσιούρας είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος σπουδών (Ph.D.) στη Ναυτιλία από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (2016).

Έλαβε το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα M.Sc. στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική από το ίδιο Πανεπιστήμιο (2011) και πτυχίο B.Sc. στο πεδίο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων(2008).

Κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2016 – 17 και 2017 – 18 ο Δρ. Χρήστος Πατσιούρας δίδαξε στο τμήμα ναυτιλιακών σπουδών (B.Sc. και M.Sc.) του Οικονομικού Κολεγίου Αθηνών. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής, δίδαξε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων  και Μάρκετινγκ στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ο Δρ Χρήστος Πατσίουρας έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων,  και το Μάρκετινγκ στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές.