Διονύσιος-Εμμανουήλ Διαμαντόπουλος

ΒSc, MSc

Ο Διονύσιος Εμμανουήλ Διαμαντόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και μέλος του Institute Of Chartered Shipbrokers (MICS). Έλαβε το μεταπτυχιακά του διπλώματα M.Sc. in Shipping Business (Hons) από το University of Plymouth (2019) και M.Sc. in Project Management and Product Development από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2015). Επίσης, είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών (2013) διαμέσου του οποίου κατέχει Β.Sc. και integrated M.Sc. στην Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Από το 2016 μέχρι και σήμερα εκπονεί την διδακτορική του διατριβή με θέμα «Αεροδυναμική της Υπερκατασκευής των Πλοίων και Ενεργειακή Αποδοτικότητα» ενώ παράλληλα εργάζεται ως Bunker Trader στην BMS United. Έχει επιτελέσει εκπρόσωπος Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών φοιτητών στην Γενική Συνέλευση των καθηγητών του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τα έτη 2016-2018. Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνές συνεδριακό επίπεδο. Έχει βραβευθεί από το Baltic Exchange για την επίδοσή του ως  “World 1st” στο module “Shipping Business” των εξετάσεων του PQE Programme του Institute Of Chartered Shipbrokers. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν να κάνουν με την αποδοτικότητα των πλοίων της εμπορικής ναυτιλίας, την νομοθεσία και επιρροής αυτής στην αγορά ναυτιλιακών καυσίμων, στρατηγική, επιχειρησιακός σχεδιασμός – οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.