Δρ. Αρετή Στρατή

Χημικός Ph.D

Η Δρ. Αρετή Στρατή είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημων του ΕΚΠΑ (2004), κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κλινική Χημεία (2006) και διδάκτορας του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημων του ΕΚΠΑ (2009) με θέμα διατριβής: «Μοριακή διάγνωση της μικρομεταστατικής νόσου στον καρκίνο μαστού».

Από το 2010 ως το 2022 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας στο ΕΚΠΑ στο πεδίο της υγρής βιοψίας, από τον Ιανουάριο του 2023 ως το Νοέμβριο του 2023 εργάστηκε ως στέλεχος του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του ΕΚΠΑ, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2023 εργάζεται στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ). Επίσης είναι εμπειρογνώμονας Εργαστηρίων του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) για Κλινικές Δοκιμές κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189.

Το ερευνητικό έργο της Δρ. Αρετή Στρατή αφορά την απομόνωση των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (circulating tumor cells, CTCs) από το περιφερικό αίμα ασθενών με καρκίνο και την ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και κλινική αξιολόγηση αναλυτικών μεθοδολογιών για την ανίχνευση και επικύρωση νέων μοριακών δεικτών καρκίνου στα πλαίσια της υγρής βιοψίας.

Είναι συγγραφέας 42 δημοσιεύσεων που είναι δημοσιευμένα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με περισσότερες από 1000 αναφορές και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 4 Κεφαλαίων σε βιβλία (h-index: 22). Επίσης έχει παρουσιάσει σε πολυάριθμα Πανελλήνια, Ευρωπαϊκά και Διεθνή συνέδρια και έχει δώσει διαλέξεις κατόπιν πρόσκλησης σε Πανελλήνια και Διεθνή συνέδρια. Τέλος στο πλαίσιο του ερευνητικού της έργου έλαβε την υποτροφία UICC Yamagiwa-Yoshida Memorial International Cancer Study Grant, που εκπονήθηκε στο Division of Hematology and Medical Oncology, Weill Cornell Medicine, NY, USA και είναι κάτοχος ένα Ευρωπαικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.