Δρ. Γεώργιος Πάλλης

Χημικός Μηχανικός, PhD

Ο Δρ. Γεώργιος Πάλλης είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πληροφορική από το Imperial College London, UK καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος του ΕΜΠ στην περιοχή της Αναλυτικής Χημείας και Ενόργανης Ανάλυσης.

Είναι συν-ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής εταιρείας start-up στο χώρο της ανάπτυξης χημικών τεχνολογιών για μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Συνεργάζεται ερευνητικά τόσο με Ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, όπως το ΕΜΠ, ΕΚΕΤΑ, Loughborough University (Ηνωμένο Βασίλειο), University of Helsinki (Φινλανδία), Leibniz Universität Hannover (Γερμανία) όσο και με επιχειρήσεις και βιομηχανίες εντός και εκτός Ελλάδος.

Ο Δρ. Γ. Πάλλης έχει δημοσιεύσει 17  ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά στη συγγραφή αλλά και στην τεχνική υλοποίηση (technical & project management) ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 8 και πλέον ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στα πλαίσια των προγραμμάτων πλαισίου FP7, Horizon2020, HorizonEU & European Defence Fund.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων αναλυτικών τεχνολογιών πεδίου με εφαρμογή σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Έχει διατελέσει μέλος της Βρετανικής Τεχνικής Επιτροπής Προτυποποίησης (BSI Societal Security Management SSM/1 Technical Committee ) σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της διαχείρισης κρίσεων, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή επιτροπή προτυποποίησης (CEN TC391).

Πρόσφατα (Οκτώβριος 2023) ο Δρ. Γ. Πάλλης και η ομάδα του βραβεύθηκαν με το 1ο ευρωπαϊκό βραβείο καινοτομίας σε θέματα ασφάλειας (Security Innovation Award) από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME).