Δρ. Ιωάννης Σιταράς

Ο Δρ. Ιωάννης Σιταράς είναι πτυχιούχος Χημείας, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Διδάκτωρ Χημείας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η εργασιακή του εμπειρία περιλαμβάνει τον τομέα του περιβάλλοντος, ερευνητικά προγράμματα, εργαστηριακές δοκιμές στον τομέα των Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ιατρικών Εξετάσεων, έλεγχος ποιότητας, αξιολόγηση και διαπίστευση εργαστηρίων, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, διαχείριση διεθνών projects και εμπειρογνωμοσύνες σε διεθνή προγράμματα.

Έχει σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία  στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στον τομέα του περιβάλλοντος, της μετρολογίας, των κανονιστικών απαιτήσεων και ποιότητας και επιστημονική εξείδικευση σε θέματα χημικής μετρολογίας και φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων δοκιμών, ιατρικών εργαστηρίων, διοργανωτών διεργαστηριακών κ.α. σε εκπαιδευτικά προγράμματα διεθνών φορέων.

Είναι Διευθυντής Διαπίστευσης Εργαστηρίων στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ανάπτυξης στον οποίο εργάζεται από το 2005.

Είναι μέλος της ομάδας διοίκησης της Εργαστηριακής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ) από το 2008, διαξιολογητής (peer evaluator) της ΕΑ και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων-Hellaslab.

Έχει δημοσιεύσει 10 εργασίες σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις, έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας κεφαλαίων σε επιστημονικά συγγράμματα και έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων Χημείας, Περιβάλλοντος, Μετρολογίας, με ανακοινώσεις και ομιλίες.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται περιλαμβάνουν τον τομέα της χημικής μετρολογίας, του ελέγχου ποιότητας, της περιβαλλοντικής φυσικοχημείας και των εφαρμογών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Από το 1997 εκλέγεται στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και από το 2010 είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής. Την περίοδο 2004-2010 διετέλεσε Πρόεδρος του Επιστημονικού Τμήματος Περιβάλλοντος της ΕΕΧ.  Από το 2019 είναι Γενικός Γραμματέας της ΕΕΧ και διατηρεί επίσης τις θέσεις του Υπευθύνου Ανάπτυξης και Υπευθύνου Εκπαίδευσης της ΕΕΧ.