Δρ. Μαρίνα Δεσποτίδου

Η Δρ. Μαρίνα Δεσποτίδου είναι Χημικός, πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ιδίου Τμήματος με εξειδίκευση στην «Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία». Επιπλέον είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Έχει επίσης λάβει Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, στην Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. συμμετέχοντας σε πλήθος ευρωπαϊκών και μη προγραμμάτων και έχει παράλληλα μεγάλη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σήμερα είναι Διευθύντρια Αξιοποίησης Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Μετασχηματισμού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.