Δρ. Μπουζιώτης Δημήτριος

Ιχθυολόγος BSc, MSc, PhD, Post-Doctoral Researcher

Είναι πτυχιούχος του ΑνωτάτουΤεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, τμήμα Ιχθυοκομείας – Αλιείας. Τον Οκτώμβρη του 2014 ολοκλήρωσε το διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα Εκτρεφόμενων Οργανισμών» εκπονώντας την Διπλωματική του εργασία στο Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας του Τμήματος Μικροβιολογίας του Ελληνικού Ινστούτου Παστέρ.

Στη συνέχεια έγινε δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και ταυτόχρονα συνεργαζόταν με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την Διεθνή ΜΚΟ για τη Σωτηρία των Θαλασσίων Χελωνών – Medasset και με την ΜΚΟ iSea για τη προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος. Τον Ιούλιο του 2019 ανακηρήχθηκε Διδάκτωρ του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Διαφορική έκφραση ανοσολογικών γονιδίων που σχετίζονται με την έμφυτη και την επίκτητη ανοσία σε πειραματικές μολύνσεις σε λαβράκι μολυσμένο με τον ιό Noda» στο Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας & Υδατοκαλλιεργειών του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας του Τμήματος Μικροβιολογίας του Ελληνικού Ινστούτου Παστέρ.

Μετά την υποστήρηξη της Διδακτορικής του Διατριβής έκανε το 1ο του μεταδιδακτορικό στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με Υποτροφία «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (2020-2022). Επείτα έκανε το 2ο μεταδιδακτορικό του στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Παν/μιο Θεσσαλίας (2022-2023). Έχει αναπτύξει μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα με συμμετοχή σε πολλά ερευνητικά προγράμματα καθώς κατέχει πλούσιο επιστημονικό έργο με δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρεια και summer schools.

Παρείχε επικουρικό διδακτικό έργο (ως υποψήφιος διδάκτορας) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βασικές Αρχές Ανοσολογίας, 2015), διαλέξεις στην ΜΚΟ ΕΝΑΛΕΙΑ (Βιωσιμότητα Υδάτινου Περιβάλλοντος και Ιχθυολογία, 2016) και ήταν ακαδημαϊκός υπότροφος στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (Κλιματολογία και Ενυδρειολογία & Ενυδρειοπονία, Χ.Ε. 2022-2023).