Δρ. Παρασκευή Νίκη Λάμπρη

Βιολόγος, MRes, Ph.D

Η Δρ. Παρασκευή Νίκη Λάμπρη είναι απόφοιτος Bιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) με μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιολογία Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο του St Andrews στη Σκωτία του Ην. Βασιλείου. Η διδακτορική της έρευνα που εκπονήθηκε στο Ε.Κ.Π.Α. επικεντρώθηκε στη μελέτη της βιοποικιλότητας υδάτινων ασπόνδυλων οργανισμών, της οικολογίας τους καθώς των μεταξύ τους εξελικτικών σχέσεων με σύγχρονες μοριακές τεχνικές.

Στo πλαίσιo της διδακτορικής της έρευνας βραβεύτηκε με υποτροφία από το ίδρυμα Fulbright Greece με στόχο την εκπόνηση μέρους της έρευνας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Λουϊζιάνα (LSU) στις ΗΠΑ.

Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στις δειγματοληψίες πεδίου βενθικών μακροασπονδύλων των εσωτερικών υδάτων,  καθώς και στη συστηματική αναγνώριση αυτών και τη μελέτη της οικολογίας τους.

Ερευνητικές της εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε πολυάριθμα διεθνή και εγχώρια επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται  στη μελέτη της βιοποικιλότητας των ζωικών οργανισμών σε επίπεδο μορφολογικό, γενετικό και οικολογικό και τη διερεύνηση των εξελικτικών διαδικασιών που την κατευθύνουν.