Ελένη Τζούλια

Η Ελένη Τζούλια είναι Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση στο δίκαιο των επιχειρήσεων. Διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ευρωπαικό Οικονομικό Δίκαιο από το Ruprecht-Karls Universität Heidelberg της Γερμανίας και έχει απασχοληθεί ως ασκούμενη νομικός σύμβουλος – ειδικός επιστήμονας στη Γενική Γραμματεία Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στο Στρασβούργο. Από το 2018 διδάσκει ως ακαδημαική υπότροφος ΕΛΚΕ ΑΠΘ στη Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τομέα εμπορικού δικαίου. Εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο θέμα “Δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και νέες τεχνολογίες” με υποτροφία του ΙΚΥ και του Karl-Franzens-Universität Graz της Αυστριας.