Ιωάννα – Ευγενία Μπακούνη

BSc, MSc, PhD

Η ΙωάνναΕυγενία Μπακούνη αποφοίτησε από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ακολούθως, παρακολούθησε σπουδές στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων και έλαβε τον μεταπτυχιακό της τίτλο στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι σήμερα Διδάκτωρ της Διοίκησης Επιχειρήσεων  στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.

Το ιδιαίτερο ερευνητικό της ενδιαφέρον βρίσκεται στην Ηγεσία και συγκεκριμένα στον εντοπισμό των συμπεριφορικών αποτελεσμάτων της ηθικής ηγεσίας.

Έχει κερδίσει ερευνητική υποτροφία από το Ίδρυμα Καρέλια.

Κατέχει δίπλωμα στην Στρατηγική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και είναι πιστοποιημένη ISM / ISPS / MLC Auditor. Έχει επίσης σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον ναυτιλιακό τομέα, καθώς εργάστηκε για κορυφαίες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες στον κλάδο ξηρού φορτίου και στη βιομηχανία πετρελαίου. Πλέον, εργάζεται ως Διευθύντρια Εκπαιδεύσεων σε ναυτιλιακή εταιρεία και είναι μέλος της WISTA Hellas.