Ευστρατίου Χρυσή

H Ευστρατίου Χρυσή είναι απόφοιτος του τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο “Θρόμβωση – Αιμορραγία – Ιατρική των μεταγγίσεων” της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Έχει εργαστεί σε πολλά διαγνωστικά εργαστήρια. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην Tράπεζα Oμφαλοπλακουντιακού Aίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.