Γεωργία Κρεμμύδα

Γλωσσολόγος, MSc

Η Γεωργία Κρεμμύδα είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Γλωσσολογία και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου Κατάκτηση και Διδακτική της Ν. Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης γλώσσας του Τομέα της Γλωσσολογίας του Ε.Κ.ΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ως καθηγήτρια-γλωσσολόγος στο Aegean College στα προγράμματα BSc (Hons) Clinical Speech and Language Pathology, BSc (Hons) Early Childhood Education και MSc Early Childhood Education.

Επιπλέον, ασχολείται με τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας (κυρίως σε ενήλικες), της Αγγλικής, των Αρχαίων Ελληνικών κλπ. Στο παρελθόν, συμμετείχε ως γλωσσολόγος- επισημειώτρια στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΒΟΕΜΙΕ (Bootstrapping ontology evolution with multimedia information extraction) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε (Δημόκριτος).