Γεώργιος Τρίγγας

Ο Κος Γεώργιος Τρίγγας, είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής (LLB) του Πανεπιστημίου «University of Bedfordshire» της Αγγλίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LLM) στο ως άνω Πανεπιστήμιο της Αγγλίας με τίτλο ”Master of Laws in International Commercial and Dispute Resolution Law”, «Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο & Διαιτησία», όπου αποφοίτησε με Άριστα το 2016. Επίσης, είναι κάτοχος πτυχίου από ιδιωτικό επαγγελματικό κολλέγιο πάνω στον προγραμματισμό Η/Υ.

Είναι Δικηγόρος Αθηνών, εγγεγραμμένος στο μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο «Παυλίνα Ζιάκα & Συνεργάτες». Ασκεί γενική δικηγορία καθώς ασχολείται με όλο το φάσμα του Ελληνικού Αστικού και Ποινικού δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο εμπορικό δίκαιο (Προσβολή εμπορικού σήματος) και το δίκαιο ανταγωνισμού.

Τα διδακτικά έτη 2016 και 2017 διετέλεσε ως ανεξάρτητος ερευνητής – συγγραφέας νομικών άρθρων στο Αγγλικό κολέγιο ”London College of Business Management and Information Technology”, με κύριο του αντικείμενο την δημιουργία της διδακτικής ενότητας του διδακτικού έτους 2017/2018, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, με τίτλο: Georgios Tringas (2016) “To what extent do human rights issues emerge in Mega Sporting Events (MSE) and how can they be addressed” το οποίο είναι δημοσιευμένο στο Academia.edu.

Τέλος, η πτυχιακή του εργασία με βαθμολογία Άριστα πάνω στο Ναυτικό Δίκαιο είναι διαθέσιμη στο Academia.edu με τίτλο: Georgios Tringas (2015) “Critically analyse the current Treaty framework for the Carriage of Goods by Sea under Maritime Law. To what extent does this achieve the key objectives in the regulation of trade which exists under current Shipping Law.”, καθώς και η διπλωματική του με βαθμολογία Άριστα πάνω στη Διεθνή Διαιτησία με τίτλο: Georgios Tringas (2016) “The Applicability of NY Convention in Investment Courts”,επίσης διαθέσιμη στο Academia.edu.