Γιάννης Παντελάδης

Σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπου και αποφοίτησε, το 1991, με βαθμό άριστα. Συνέχισε τις σπουδές του στο Ηνωμένο Βασίλειο -University of Glasgow- από όπου και απέκτησε, το 1998, τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οικονομική Ανάλυση. Στη συνέχεια απέκτησε το διδακτορικό τίτλο σπουδών, στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Οικονομική Γεωγραφία από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το 2007.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Ευρασιατικού Επιχειρηματικού και Οικονομικού Ομίλου (Eurasian Business and Economic Society-EBES), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (European Regional Science Association-ERSA) και της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (Regional Science Association International-RSAI).

Είναι επιστημονικός ερευνητής στο Κέντρο Ανάπτυξης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (SEED CENTER). Επίσης, ανέπτυξε δράση και στον ιδιωτικό τομέα με αντικείμενο την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, ενώ υπήρξε και συντονιστής ερευνητικής ομάδας σε στατιστικές μελέτες και έρευνες που αφορούσαν την τουριστική ανάπτυξη και τον τουρισμό κρουαζιέρας.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με εισηγήσεις σε μια σειρά ζητήματα του διεθνούς εμπορίου, της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει άρθρα οικονομικού ενδιαφέροντος σε επιστημονικά βιβλία και συλλογικούς τόμους, καθώς και επιστημονικές μελέτες σε επιθεωρήσεις και πανεπιστημιακά περιοδικά, ελληνικά και διεθνή, ενώ υπήρξε και ο ίδιος επιστημονικός κριτής (Reviewer) σε δημοσιεύσεις άρθρων για τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά <<European Planning Studies>> and <<Papers in Regional Science>>.

Έχουν γίνει αρκετές αναφορές (citations) στο επιστημονικό έργο του σε δημοσιεύσεις άλλων πανεπιστημιακών ερευνητών και καθηγητών. Ως προς το εκπαιδευτικό του έργο, διδάσκει επί σειρά ετών Μεθόδους Έρευνας, Οικονομική Ανάλυση, Οικονομική Γεωγραφία, Στατιστική και Οικονομετρία, σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας