Γιάννης Ρες

Στέλεχος Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτής Ενηλίκων (πλέον των 30.000 ωρών σε Στέλεχη και Υπαλλήλους Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).

Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

Master “Σπουδές στην Εκπαίδευση” (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)

Master  “Mοντέλα Σχεδιασμού κ Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” (Πανεπ. Αιγαίου)

Κατάρτιση στη Συμβουλευτική (ετήσιο πρόγραμμα στο Πανεπ. Ιωαννινων)

Κατάρτιση στη Συμβουλευτική κ το Coaching (18μηνο πρόγραμμα Πανεπ. Αιγαίου)

Πιστοποιημένος (ΥΠΠΕΘ) Εκπαιδευτής Β’ Επιπέδου (Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ν.Τ.)

Πλέον των 3500 ωρών ως επιμορφούμενος σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

Μητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας κ Διαχείρισης Καριέρας (Κοινωνικών Εταίρων)

Πιστοποιμένο Μέλος του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών  Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΚΔΔΑ, ΟΑΕΔ, ΥΠΠΕΘ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΠΕΚ, ΙΕΠ και Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ και ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΔΥ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΕΕΤΑΑ).

Εμπειρογνώμων κ Αξιολογητής ΕΟΠΠΕΠ (υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Προγραμμάτων κ Δομών δβμ).

Συγγραφέας 2 βιβλίων για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και πλέον των 70 Δημοσιεύσεων σε Επιστημονικά Περιοδικά κ Ανακοινώσεων σε Συνέδρια με Κριτές.

Μέρος του Επιστημονικού του Έργου αποτελεί υλικό μελέτης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα  Πανεπιστημίων (Παν. Θεσσαλίας, ΕΑΠ, Παν. Λευκωσίας).

Διδακτικό Προσωπικό ΕΚΔΔΑ,  Πανεπ. Αιγαίου, Κολλεγίων, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΔΒΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Σχεδιασμός, Υλοποίηση κ Αξιολόγηση) πλέον των 120 Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (όλα μοριοδοτούμενα).

Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων, κ Επιστημονικών Επιτροπών σε  Συνέδρια κ Περιοδικά.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Coaching, Συμβουλευτική, Παιδαγωγική Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία, Αξιολόγηση, Διοίκηση, Soft Skills