Γιώργος Κανακούδης

MSc, Yποψήφιος διδάκτορας

Ο Γιώργος Κανακούδης είναι μαθηματικός, υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αντικείμενο έρευνας στο πεδίο των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων.

Ειδικότερα μελετά ευθέα και αντίστροφα προβλήματα σκέδασης στην περιοχή της γραμμικής ελαστικότητας, σε ομογενές κατά τμήματα μέσο, καθώς και προβλήματα συνοριακών τιμών με την εξίσωση Navier σε στοχαστικό περιβάλλον.

Στο Aegean College είναι διδάσκων στο πρόγραμμα BSc (Hons) Mathematics.