Ιωάννα Καραβαγγέλη

Λογοπεδικός, MSc

Η Ιωάννα Καραβαγγέλη είναι Λογοπεδικός, MSc. Το 2001 ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις μεταπτυχιακές τις σπουδές (Postgraduate Diploma) στη Λογοθεραπεία στο City University of London από το 2002 έως το 2005, ενώ το 2010 πήρε τον τίτλο του Master of Science στη Λογοθεραπεία από το City University of London.

Έχει εργαστεί ως λογοπεδικός στο NHS στο Λονδίνο, τόσο σε κλινικές, όσο και σε δημοτικά σχολεία, αλλά και στην Ελλάδα σε ιδιωτικά θεραπευτικά κέντρα. Εργάζεται ως λογοπεδικός στο ΙΠΑΠ “Η Θεοτόκος”, στο τμήμα της Πρώιμης Παρεμβασης, από το 2016. Έχει εκπαιδευτεί σε προγράμματα όπως το TEACCH, PECS, Derbyshire Language Scheme (DLS), Social Stories and Comic Strips Workshop, Sensory- Motor Approach to Feeding, DIR/Floortime Approach, Parent Child Interaction Therapy (PCIT), HANEN PROGRAMME- It takes two to talk, ESDM- Early Start Denver Model (Advanced Level).

Η κλινική της εμπειρία εστιάζει στη αξιολόγηση και παρέμβαση παιδιών μικρής ηλικίας 1-6 που παρουσιάζουν δυσκολίες στις επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες ή παρουσιάζουν Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Έχει συμμετάσχει σε Πανελλήνια και Ευρωπαικά συνέδρια, παρουσιάζοντας εργασίες σχετικά με προσεγγίσεις στην Πρώιμη Παρέμβαση.

Η εργασία της “Πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση στη ΔΑΦ: Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Λογοπεραπεία” έχει συμπεριληφθεί στο βιβλίο “Λογοθεραπεία- Αυτισμός, Διαταραχές Επικοινωνίας και Νευροεκφυλιστικές Διαταραχές” (Βλασσοπούλου Μ., 2021).