Ιωάννης Ψυχογιός

Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD

Ο Ιωάννης Ψυχογιός είναι Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2021 είναι μεταπτυχιακός φοιτητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας».

Στο παρελθόν διετέλεσε εξωτερικός ερευνητής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» καθώς και μεταδιδακτορικός ερευνητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Ως μεταδιδακτορικός ερευνητής συμμετείχε σε πολλά Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα, ενώ είναι συγγραφέας περισσότερων από 25 δημοσιεύσεων οι οποίες έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή περιοδικά με κριτές καθώς και σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν:

  • Τη προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς με υπολογιστικές μεθόδους (lattice-Boltzmann, πεπερασμένα στοιχεία, πεπερασμένοι όγκοι ελέγχου).
  • Την ανάπτυξη λογισμικού για την αριθμητική επίλυση προβλημάτων χημικής μηχανικής.
  • Την ανακατασκευή υλικών μέσω χρήσης δεδομένων μικροτομογραφίας.

Κατά το παρελθόν έχει διδάξει, σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα γνωστικά αντικείμενα: μηχανική των ρευστών, θερμοδυναμική, φυσικοχημεία, ανώτερα μαθηματικά για μηχανικούς, στατιστική επεξεργασία πειραματικών δεδομένων και προγραμματισμό για μηχανικούς.