Ίριδα Παλαμίδη 

Η Ίριδα Παλαμίδη είναι απόφοιτη του τμήματος Ζωικής παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο την Διατροφή και Τεχνολογία Ζωοτροφών από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επίσης, ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα “Διερεύνηση της διαιτητικής προσθήκης προβιοτικών ή οξινιστών επί σημαντικών βιοδεικτών του εντερικού οικοσυστήματος κρεοπαραγωγών ορνιθίων”.

Κατέχει διδακτική εμπειρία σε αυτόνομη διδασκαλία των μαθημάτων «Ζωοτεχνία» και «Διατροφή Αγροτικών Ζώων» στο τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του ΓΠΑ.

Έχει λάβει υποτροφία ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια (2020-2022) από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) την οποία και ολοκλήρωσε με επιτυχία .

Έχει συνεχή ερευνητική δραστηριότητα από το 2010 έως και σήμερα σε πάνω από 10 ερευνητικά προγράμματα με ιδιωτική ή εθνική και Ευρωπαϊκή  χρηματοδότηση . Eίναι συγγραφέας  15 εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει πάνω από 25 εργασίες σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη διατροφή ζώων και συγκεκριμένα την διερεύνηση μηχανισμών που διέπουν τη θρέψη, την εντερική λειτουργία όπως τη σύσταση και μεταβολική δραστηριότητα μικροχλωρίδας, την ανοσοαπόκριση και ακεραιότητα του εντερικού βλεννογόνου.

Eιδικότερα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αποτελούν, η αποσαφήνιση μηχανισμών (ενδο)επικοινωνίας της μικροχλωρίδας του εντερικού σωλήνα και επικοινωνίας της με τα κύτταρα του ξενιστή.