Δρ. Δημήτριος Καλαμάρας

Διδάκτωρ Κοινωνικής Στατιστικής

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το Σεπτέμβριο του 2007 έως τον Ιούνιο του 2009 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στη συνέχεια έγινε δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημιού Αθηνών, με θέμα διδακτορικής διατριβής «Στατιστικά Μοντέλα Προσέγγισης Παραγόντων Συνδεδεμένων με τη Διάρκεια των Πανεπιστημιακών Σπουδών» απ’ όπου και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Κοινωνικής Στατιστικής τον Ιούνιο του 2016.

Παρείχε συνεχές αυτόνομο (ως μέλος ΔΕΠ (ΠΔ: 407/80 και ως ακαδημαϊκός υπότροφος) ή επικουρικό διδακτικό έργο (ως υπ. διδάκτορας), σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε αντικείμενα Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Μεθοδολογίας Έρευνας των τμημάτων Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα καθώς και πλούσιο επιστημονικό έργο, προσανατολισμένο στις εμπειρικές μελέτες κοινωνικών φαινομένων, αλλά και φαινομένων που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Είναι μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ), της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), καθώς και ερευνητής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στον ιδιωτικό τομέα, έχει δραστηριοποιηθεί ως αναλυτής δεδομένων, καθώς και ως εισηγητής ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων εφαρμοσμένης στατιστικής. Διαθέτει επίσης εμπειρία στο χειρισμό χαρτοφυλακίου εταιρειών και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εστιάζοντας σε θέματα ανάλυσης κοινωνικών και άλλων δεδομένων, μελετών και ερευνών.

Καθώς είναι κάτοχος Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Στατιστική, και πτυχιούχος Κοινωνιολογίας, διαθέτει επομένως ένα καλό μίγμα ικανοτήτων διαχείρισης πρωτογενών δεδομένων, αριθμητικής κατανόησης και κοινωνιολογικής ερμηνείας.