Κωνσταντίνα Μαθιουδάκη

Η Κωνσταντίνα Μαθιουδάκη είναι καθηγήτρια Αγγλικών και Ισπανικών απόφοιτος του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π). Διαθέτει μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Γλώσσολογία, καθώς ολοκλήρωσε το τμήμα «Σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς» από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) με βαθμό άριστα. Συνεχίζει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα «Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και τους επόμενους μήνες καταθέτει την πρότασή της για τη διδακτορική της διατριβή η οποία εστιάζει στη διδακτική.  Επιπλέον, είναι πιστοποιημένη χορηγητής του ψυχομετρικού εργαλείου «Λογόμετρο» για κλινική και ερευνητική χρήση αναφορικά με την ανίχνευση δυσκολιών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Τέλος, είναι απόφοιτος του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.

Η έρευνα της διπλωματικής της εργασίας με τίτλο «Κριτικός γραμματισμός:το παράδειγμα των ιστοεξερευνήσεων», μεταφράστηκε στη αγγλική και εκδόθηκε στο «The International Journal of Literacies». Τώρα προετοιμάζεται για δημοσίευση η συγκριτική μελέτη της  διπλωματικής του που αφορά στον κριτικό γραμματισμό και τις ιστοεξερευνήσεις  στα αναλυτικά προγράμματα της Ισπανίας και της Ελβετίας.

Επιπροσθέτως, παρακολούθησε με επιτυχία το ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας», που διενεργείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ) και προγράμματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ακόμη, παρακολούθησε με επιτυχία το σεμινάριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων»

Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, στην εκπαίδευση καθώς και στην ειδική αγωγή.

Μιλάει άπταιστα τέσσερις ξένες γλώσσες και έχει ξεκινήσει την εκμάθηση της πέμπτης.