Μανώλογλου Σωτήριος

Ο Μανώλογλου Σωτήριος είναι πτυχιούχος του τμήματος Ναυτιλιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2006) όπου εκφώνησε και τον όρκο του τμήματος. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του βραβεύθηκε από το Ι.Κ.Υ για την επίδοσή του. Το 2009 έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.ΕΕ), στα εφαρμοσμένα οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Applied Economics and Econometrics).H διπλωματική του εργασία για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης είχε ως αντικείμενο τη ΄΄Χρηματοδότηση της Ναυτιλίας΄΄. Είναι Υ.Δ του τμήματος Ναυτιλιακών σπουδών με αντικείμενο έρευνας τα οικονομικά του περιβάλλοντος. Στα κυριότερα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγονται η βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση του περιβάλλοντος, η προστασία και διαχείριση των παράκτιων ζωνών, η διαχείριση και η ΄΄πράσινη΄΄ πιστοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων, η προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση στον θαλάσσιο καθώς και η εκτίμηση- κοστολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής έχει ενεργό συμμετοχή ως ομιλητής σε περισσότερα από 20 Διεθνή, Ευρωπαϊκά αλλά και Πανελλήνια συνέδρια ναυτιλιακής – περιβαλλοντικής θεματολογίας, με αρκετές εργασίες του να έχουν συμπεριληφθεί σε επετειακούς τόμους –βιβλία που έχουν εκδοθεί. Επιπρόσθετα από το 2016 διδάσκει σε Ι.Ε.Κ και σε Κολλέγια μαθήματα όπως Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Ναυτασφαλίσεις, Δίκαιο Θάλασσας , Διεθνείς κανονισμούς ναυτιλίας (Maritime Policy) και Guest Services in the Hotel IndustriesΑκόμη στα πλαίσια απόκτησης διδακτικής εμπειρίας, διδάσκει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή του Περιβαλλοντική πιστοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων, προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ έχει παρουσιάσει μέρος της έρευνας του στα πλαίσια του μαθήματος Θαλάσσια Οικολογία.