Μαρία Χρηστάκου

MSc (c), Lecturer

Η Μαρία Χρηστάκου είναι Χημικός πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ίδιου τμήματος με εξειδίκευση στην «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες».

Επιπλέον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του πανεπιστημίου της Λευκωσίας στην Κύπρο με εξειδίκευση στην «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση». Από το 2021 είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού τμήματος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΕΚΠΑ με εξειδίκευση «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση».

Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως εκπαιδευτικός σε διάφορες ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη σύγχρονη διδασκαλία της χημικής εκπαίδευσης καθώς και στον τομέα της ηγεσίας στην εκπαίδευση.