Μαρία Δολόγλου

Η Μαρία Δόλογλου είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας,Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ειδίκευση Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό: Κατεύθυνσης Διοίκηση και Διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με βαθμό Άριστα.

Είναι διδάκτορας Ηγεσίας και Οργανωσιακής Ψυχολογίας ‐ Συμπεριφοράς του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ και διαθέτει level 5 btec Professional Certificate in Counselling and Counselling skills από το Edexcel UK, καθώς και Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στη Θετική Οργανωσιακή Ψυχολογία από το εργαστήριο εφαρμοσμένης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του τμήματος οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Επιπλέον, έχει Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό αντικείμενο συμβουλευτική των εξαρτήσεων από το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Βεβαίωση Παρακολούθησης του επιμορφωτικού προγράμματος εκπαίδευσης με τίτλο: Art Therapies: Play, Drama And Art Therapy από το Athenian College ‐An Edexcel Assured Programme.

Επιπλέον, διαθέτει Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το Κέντρο επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: Ποσοτική έρευνα ανάλυση δεδομένων και SPSS: Θεωρία Μεθοδολογία και πρακτική εφαρμογή καθώς και Πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κέντρο επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: εκπαίδευση εκπαιδευτών ενήλικων: θεωρία πράξη και μικροδιδασκαλία.

Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά και είναι άριστη χρήστης των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς της ηγεσίας, της οργανωσιακής ψυχολογίας και συμπεριφοράς, της θετικής ψυχολογίας και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα της για τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και την Ψυχική Ανθεκτικότητα στην Ηγεσία σε επιστημονικά περιοδικά κατόπιν κρίσης και έχει παρουσιάσει την ερευνητική της εργασία σε επιστημονικά συνέδρια κατόπιν κρίσεως.