Μαρία Παπανδρέου

Η κα Μαρία Παπανδρέου είναι απόφοιτη του τμήματος ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κύπρο.
Είναι κάτοχος τριετούς Μεταπτυχιακού διπλώματος «Σχολικής Ψυχολογίας» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κύπρο, όπου αποφοίτησε με διάκριση.
Διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το συμβούλιο εγγραφής ψυχολόγων Κύπρου.
Από το 2015 έχει μια συνεχή και ενεργή επαγγελματική παρουσία και δραστηριότητα ως Σχολική Ψυχολόγος στο ιδιωτικό της γραφείο, όπου παρέχει τις υπηρεσίες της σε παιδιά, έφηβους και γονείς.
Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα παρέμβασης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, σχολές, ιδρύματα ΑΜΕΑ ανηλίκων και ενηλίκων.
Επίσης, προσφέρει τις υπηρεσίες της ως Σχολική Ψυχολόγος σε προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης, προγράμματα συμβουλευτικής διδασκαλίας αλλά και βιωματικών εργαστηρίων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία με αποδέκτες γονείς και μαθητές.