Μαρία Τσιλοφύτη

Βιοχημικός – Βιοτεχνολόγος, MSc, PhDc

Η Τσιλοφύτη Μαρία είναι Βιοχημικός – Βιοτεχνολόγος, πτυχιούχος του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της εκπόνησε την πρακτική της άσκηση σε Μικροβιολογικό Διαγνωστικό εργαστήριο.

Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με εξειδίκευση στην Τοξικολογία.

Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο μελέτης τα καρκινικά κύτταρα και συγκεκριμένα μελετά τους μηχανισμούς απόκρισης και προσαρμογής των καρκινικών κυττάρων.

Έχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας ενώ επίσης διαθέτει Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ και βιοπληροφορικών εργαλείων.

Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας με ενεργή συμμετοχή με εργασία στα ετήσια συνέδριά της.