Μιχάλης Μποβιάτσης

LLB, LLM, MSc, PhD(c)

Ο κύριος Μιχάλης Μποβιάτσης είναι Δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2012 (LLB), κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά το 2015 (MSc) καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Southampton το 2016 (LLM). Επίσης είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά από το 2016 (PhDc).

Κατέχει από το 2016 εμπειρία διδασκαλίας, διδάσκωντας σε Κολλέγια συνεργαζόμενα με Αγγλικά Πανεπιστήμια (BCA, Mediterranean College), ενώ από το 2018 δίδαξε στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Aegean College μαθήματα που άπτονται του Ναυτικού Δικαίου και του Θεσμικού Πλαισίου. Από το 2019 διατελεί χρέη Ακαδημαϊκού Διευθυντή στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών του ίδιου Κολλεγίου.

Από το 2016 έως σήμερα διατελεί χρέη επικουρικού επιστημονικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στα πλαίσια της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής. Παράλληλα έχει παρουσιάσει το ερευνητικό του έργο σε Διεθνή Συνέδρια ενώ έρευνες του έχουν γίνει αποδεκτές σε Διεθνή Περιοδικά (Scopus Indexed).

Τέλος έχει συνεργαστεί με Τράπεζες, Δικηγορικές Εταιρείες και Ιδιώτες σε Αστικής, Ποινικής και Διοικητικής φύσεως υποθέσεις, με προτίμηση στα Ναυτιλιακά. Από το 2018 διατηρεί ιδιόκτητο Δικηγορικό Γραφείο στο κέντρο της Αθήνας.